Overzicht toetsdata FMW komende 4 weken
Module code Module naam Datum afname
B3ME2T MKA basis (MTI-3) 2023-04-03
EP01N Afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs Interne Geneeskunde 2023-04-03
EP02N Afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs Neurologie en Psychiatrie 2023-04-03
EP03N Afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs Heelkunde 2023-04-03
EP04N Afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs Kindergeneeskunde 2023-04-03
EP05N Afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs Gynaecologie, Acute Verloskunde, Spoedeisende Geneeskunde 2023-04-03
EP07N Afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs Ouderengeneeskunde en Huisartsengeneeskunde 2023-04-03
B1ZST Zorgstage 2023-04-03
BMS28 Stress-related disorders 2023-04-05
MINK17 Kwetsbare groepen 2023-04-06
MM1CFA Immunity, Infection and Inflammation 2023-04-06
M1TD8T Kind, gebitsontwikkeling en behandelplanning 2023-04-06
B1CSIS2 Context, science and innovation, semester 2 2023-04-06
B2CSIS4G Context, science & innovation, semester 4, GNK 2023-04-07
BMS05 Participatory approaches to innovation 2023-04-07
B3TI1T Pijn 2023-04-11
B2CSIP Context, science and innovation, scientific research proposal (project jaar 2) 2023-04-11
MINK07 Klinische immunologie: puzzelen van bench tot bedside 2023-04-12
B2GM3T Communicatie met en rond patiënten 1 2023-04-12
B2RK7 Research semester 4: Biomedical evidence in practice 2023-04-12
B1MGZK3 Mechanismen gezondheid en ziekte, homeostase 2023-04-12
KANA8 Embryologie borst, buik en bekken 2023-04-14
KBCH1 De fascinatie van moleculen 2023-04-14
KELG1A Dokteren voor beginners 2023-04-14
KELG3 Urineweginfecties en SOA: m/v maakt het uit? 2023-04-14
KELG6 Leefstijl 2023-04-14
KGEN2 My family. Een individuele kijk op de patient en zijn/haar familie 2023-04-14
KHEV2A 'Meten is weten'- dataverzameling bij mensgebonden onderzoek 2023-04-14
KHEV9 Journal Club Clinical research 2023-04-14
KNCH1 Inleiding in de neurochirurgie 2023-04-14
KNEU1 De ziekte van Parkinson in een breder perspectief 2023-04-14
KPSY4 Mindfulness voor (bio)medische professionals 2023-04-14
KRAD2 Artificial intelligence for health 2023-04-14
MINK03 Oncologie in beeld 2023-04-14
MINK04 Neurorevalidatie: de mens als geboren aanpasser 2023-04-14
MINK13 Beter beslissen = beter dokteren 2023-04-14
MINK16 Clinical infectious diseases and global health 2023-04-14
MINK17 Kwetsbare groepen 2023-04-14
MINK19 Het kind in nood van klein tot groot 2023-04-14
MINK20 Snijdende specialismen 2023-04-14
MINK21 Healthcare communication, management and organisation 2023-04-14
MINK23 Transgenderzorg: van jong tot oud 2023-04-14
B1CSIO Context, science and innovation, integratieopdrachten, jaar 1 2023-04-14
B1RES2 Research, tweede semester 2023-04-14
B2RK7 Research semester 4: Biomedical evidence in practice 2023-04-14
KFYS18 Voeding en gezondheid 1 2023-04-14
BKVS Klinische vraagstukken 2023-04-14
B2ME1T Ontsteking en infectie (MTI-2) 2023-04-17
B1PFS1 Patiëntcontacten en Professionaliteit, eerste semester 2023-04-18
B2PFS3 Patiëntcontacten en Professionaliteit, derde semeste 2023-04-18
B3PFS5B Patiëntcontacten en Professionaliteit BMW, vijfde semester 2023-04-18
B3PFS5G Patiëntcontacten en Professionaliteit GNK, vijfde semester 2023-04-18
MM1TR Immunity related disorders and immunotherapy 2023-04-20
B1TKG2 Tandheelkundige Kennisgebieden 2 2023-04-21
B2TI3PR Integrale zorg 1: diagnostiek, behandelplanning en preventie 2023-04-25
B3TD3K Functieherstel bij edentaten 2023-04-25
B1PPGSE1 Praktijk en principes van de geneeskunde 1 2023-04-25
MIN17 Biomedical Research Methods 2023-04-26