Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2017-08-21 Students interested in study/internship abroad Walk-in hour International Office earlier: Wednesday 23 August 12:00 - 13:00 hours
2017-08-21 Studenten met interesse in studie/stage in het buitenland Inloopspreekuur International Office vervroegd: woe 23 aug, 12.00u - 13.00u
2017-08-16 geneeskunde en bmw studenten bezemtoetsing bachelor 'oud' bachelor curriculum
2017-08-07 Cogroep 195 TKD 1 & 2 cogroep 195
2017-08-03 Studenten Geneeskunde in de Masterfase Hoorcollege Farmacotherapie op 27 september 2017
2017-08-02 Tweedejaars studenten geneeskunde Indeling Hertoets Q8 stationstoets
2017-07-31 Geneeskunde studenten die nog een derdejaars keuzeblok moeten volgen Aanmelding keuzeblok GNK 1718
2017-07-24 Deelnemers toets B1MGZK4 d.d. 12 juli 2017 Gewijzigde antwoordsleutel B1MGZK4
2017-07-19 Deelnemers toets B2CSISg–T-HT d.d. 12 juli 2017 Gewijzigde antwoordsleutel B2CSISg–T-HT
2017-07-19 Deelnemers toets B2CSIS4b-T-HT d.d. 12 juli 2017 Gewijzigde antwoordsleutel B2CSIS4b-T-HT
2017-07-19 Deelnemers toets B1MGZK3 d.d. 10 juli 2017 Gewijzigde antwoordsleutel B1MGZK3
2017-07-19 Deelnemers toets B2MGZK7K8 d.d. 10 juli 2017 Gewijzigde antwoordsleutel B2MGZK7K8
2017-07-17 Cogroep 194 TKD 1 & 2 cogroep 194
2017-07-14 Deelnemers toets 5O204 d.d. 14-7-2017 antwoordsleutel 5O204 d.d. 14-7-2017
2017-07-14 Deelnemers toets 4PPG d.d. 11-7-2017 Gewijzigde antwoordsleutel 4PPG d.d. 11-7-2017
2017-07-13 GNK: Deelnemers toets B2CSIS4g-T-HT d.d. 12 juli 2017 Studentcommentaarformulier B2CSIS4g-T-HT d.d. 12 juli 2017 beschikbaar tot 14 juli 12:00u; sleutelwijziging
2017-07-13 Deelnemers toets 5O203 d.d. 10-7-2017 Antwoordsleutel 5O203 d.d. 10-7-2017
2017-07-12 BMW: Deelnemers toets B2CSIS4b-T-HT d.d. 12 juli 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B2CSIS4b-T-HT d.d. 12 juli 2017
2017-07-12 GNK: Deelnemers toets B2CSISg–T-HT d.d. 12 juli 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B2CSIS4g-T-HT d.d. 12 juli 2017
2017-07-12 Deelnemers toets B1CSIS2-HT d.d. 12 juli 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1CSIS2-HT d.d. 12 juli 2017
2017-07-12 Deelnemers toets B1MGZK4 HT d.d. 12 juli 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1MGZK4 HT d.d. 12 juli 2017
2017-07-12 Deelnemers toets 4PPG d.d. 11-7-2017 Antwoordsleutel 4PPG d.d. 11-7-2017
2017-07-11 Deelnemers toets B2KVS2 d.d. 23 juni 2017 Gewijzigde antwoordsleutel B2KVS2 d.d. 23 juni 2017
2017-07-10 Deelnemers toets B2MGZ-K7K8 d.d. 10 juli 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B2MGZ-K7K8 d.d. 10 juli 2017
2017-07-10 Deelnemers toets B1MGZK3-2 d.d. 10 juli 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1MGZK3 d.d. 10 juli 2017
2017-07-07 Geneeskunde studenten die nog een derdejaars keuzeblok moeten volgen Aanmelding keuzeblok GNK 1718
2017-07-06 Alle studenten Tandheelkunde Afwezigheid studieadviseur
2017-07-04 Eerstejaars studenten GNK en BMW Aanmelden onderwijs Q5 Levensfasen en nieuwvorming
2017-07-04 Tweedejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs Klinische vraagstukken derde studiejaar en team- en coachgroepindeling
2017-06-29 students interested in study/internship abroad International Office: closed in July & absence of staff
2017-06-29 Studenten met interesse in studie/stage buitenland International Office: vakantiesluiting juli & afwezigheid medewerkers
2017-06-28 deelnemers toetsen B1CSIS2-1 & -2 d.d. 31-3-17 en 23-6-17 gewijzigde antwoordsleutel tentamen B1CIS2
2017-06-28 deelnemers toets B1MGZQ4-2 23 juni 2017 gewijzigde antwoordsleutel B1MGZQ4-2
2017-06-26 Deelnemers toets 4PPG 9 juni 2017 Gewijzigde antwoordsleutel 4PPG 9 juni 2017
2017-06-26 GNK: deelnemers toets B2CSIS4g d.d. 9 juni 2017 gewijzigde antwoordsleutel toets B2CSIS4g
2017-06-23 Deelnemers toets B1MGZQ4-2 d.d. 23 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1MGZQ4-2 d.d. 23 juni 2017
2017-06-23 Deelnemers toets B1CSIS2-2 d.d. 23 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1CSIS2-2 d.d. 23 juni 2017
2017-06-23 Deelnemers toets B2KVS2 d.d. 23 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per cluster voor de Klinische Vraagstukkentoets 23 juni 2017
2017-06-21 Masterstudenten BMW Aanvragen Masterexamen BMW.
2017-06-21 (Reguliere) Derdejaars BMW en oudere jaars Bachelor studenten BMW en Pre master studenten Bachelor examen / (Voorwaardelijke) Toelating tot masterfase Biomedical Sciences
2017-06-21 Propedeuse studenten BMW (o.a. 'Eerstejaars' BMW) Aanvragen Propedeuse examen BMW / Toelating tot de post-propedeutische fase('2e jaar') BMW.
2017-06-21 tweedejaars BMW panel Q8 BMW
2017-06-19 derdejaars GNK omruilen leerboek psychiatrie
2017-06-06 Alle studenten Houd je contactgegevens via Studielink actueel
2017-06-05 Co-groep 193 TKD 1 & 2 Co-groep 193
2017-05-18 Bachelorstudenten geneeskunde oude curriculum Keuzeonderwijs volgen in studiejaar 17-18
2017-05-12 alle coassistenten (geneeskunde masterstudenten) voorbereiding coassistenten JCI accreditatie
2017-05-01 Cogroep 192 TKD 1 en 2 cogroep 192
2017-03-14 studenten geneeskunde FAQ verdelen cogroepen en overgang nieuwe master
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
2016-12-14 Studenten GNK, BMW en MMD Inloop spreekuur International office
2016-11-29 Eerstejaars studenten onvoldoende en herkansing EPTAS verslag
2016-11-29 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs GNK jaar 3 periode 6 t/m 10 studiejaar 1617
2016-11-22 Tweedejaars studenten geneeskunde Instrumenten voor tweedejaars studenten geneeskunde
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016
2016-11-14 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-07 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-03 eerstejaars gnk en bmw uitslag stemming N-factor
2016-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Porfolio: logboek Q2 beschikbaar
2016-11-03 Tweedejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; logboek Q6 beschikbaar
Hierboven worden berichten 1 t/m 61 van 61 actuele berichten weergegeven.
rss feed