Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2016-05-04 Deelnemers herhaaltoets 5OMZ3 Oncologie d.d. 4 mei 2016 Antwoordsleutel herhaaltoets 5OMZ3 Oncologie d.d. 4 mei 2016
2016-05-04 Deelnemers herhaaltoets 5O205 Zintuigen en huid d.d. 4-5-2015 Antwoordsleutel herhaaltoets 5O205 Zintuigen en huid d.d. 4-5-2015
2016-05-04 Deelnemers Longitudinale toets B1LS1-K@ (sem. 1 hertoets Q2) d.d. 4-5-2016 Antwoordsleutel Longitudinale toets B1LS1-K@ (sem. 1 hertoets Q2) d.d. 4-5-2016
2016-05-04 Alle studenten Geneeskunde Toetsindeling Voortgangstoets d.d. 25 mei 2016
2016-05-03 Deelnemers herhaaltoets 5B102 Biochemische en fysische processen d.d. 3-5-2016 Antwoordsleutel herhaaltoets 5B102 Biochemische en fysische processen d.d. 3-5-2016
2016-05-03 Deelnemers herhaaltoets 5O206 voortplanting d.d. 3-5-2016 Antwoordsleutel herhaaltoets 5O206 voortplanting d.d. 3-5-2016
2016-05-03 Master studenten geneeskunde inloop spreekuur van 13:15 - 13:45 uur op 10 mei
2016-05-02 Deelnemers B1LS1-K1 Longitudinale toets (sem 1, hertoets Q1) d.d. 2-5-2016 Antwoordsleutel B1LS1-K1 Longitudinale toets (sem 1, hertoets Q1) d.d. 2-5-2016
2016-05-02 Bachelorstudenten BMW en GNK repetitorgroep Beweging en Sturing (5O103)
2016-05-01 Studenten Geneeskunde in de cogroepen 199, 195, 192, 188 en 183. Verdeling komende coschappen
2016-04-29 alle studenten Tandheelkunde T-StIP niet telefonisch bereikbaar
2016-04-26 students Biomedical Sciences absence academic advisor
2016-04-26 alle studenten biomedische wetenschappen afwezigheid studieadviseur Biomedische wetenschappen
2016-04-26 eerste jaars studenten GNK en BMW toegang tot E-books van Elsevier
2016-04-25 alle studenten Tandheelkunde Meivakantie bij T-StIP
2016-04-22 Deelnemers bloktoets Psychoproblematiek d.d. 22-04-2016 Antwoordsleutel bloktoets Psychoproblematiek d.d. 22-04-2016
2016-04-22 Studenten met affiniteit begeleiding en verzorging van EMB-cliënten en cliënten Ouderenzorg vacature Pluryn
2016-04-21 Bachelor studenten geneeskunde vervallen inloopspreekuren
2016-04-19 studenten met een interesse in een studieonderdeel in het buitenland Afwezigheid studieadviseur internationalisering
2016-04-19 studenten met interesse voor studie/stage in het buitenland 20 april beperkt inloopspreekuur International Office; 27 april geen spreekuur
2016-04-18 Deelnemers Longitudinale toets B1LS2-2 (Sem. 2 - Q3 - toets 2) d.d. 30 maart 2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel Longitudinale toets B1LS2-2 (Sem. 2 - Q3 - toets 2) d.d. 30 maart 2016
2016-04-18 Deelnemers bloktoetsen GNK d.d. 22 april 2016 Rekenmachine gebruik tijdens de bloktoetsen GNK d.d. 22 april 2016
2016-04-14 alle studenten T-StIP gesloten in meivakantie
2016-04-14 Eerstejaars BMW studenten Aanmelding Q4 researchmodules 1) Pathogenen / Handhygiene en 2) Modelling epidemic outbreaks
2016-04-13 Eerstejaars studenten geneeskunde Vaardigheden Acute Geneeskunde: Student – allocator nu weer open, sluiting VRIJDAG 15 APRIL
2016-04-13 eerstejaars bmw en gnk Voorlichting honours programma op 18 april
2016-04-12 studenten BMW en BMS aanmelden nieuwsbrief RIHS
2016-04-12 bachelor studenten GNK studentlid taakgroep minoren
2016-04-12 tweedejaars BMW studenten Minor MED-MIN01 (Efficacy and Safety of Drugs)
2016-04-12 Tweede, derde en vierde jaars studenten BMW en tweede- en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 9 nu beschikbaar
2016-04-08 Cogroep 178 TKD 1+2 cogroep 178
2016-04-08 Eerstejaars studenten GNK en BMW Blackboard Q4 is beschikbaar
2016-04-07 Eerstejaars BMW en GNK Nieuw locatieoverzicht student meets patient
2016-04-07 Eerstejaars studenten GNK en BMW Zondagochtend 17 april is Student Allocator mogelijk niet bereikbaar
2016-04-06 Eerstejaars studenten geneeskunde Sluiting aanmelding Vaardigheden Acute Geneeskunde
2016-04-06 deelnemers herkansing Infection and host defence repetitorgroep ter voorbereiding op herkansing Infection and host defence
2016-04-06 Studenten Geneeskunde in de Masterfase Hoorcollege ihkv Farmacotherapie op 25 mei 2016
2016-04-05 derdejaars bachelorstudenten BMW inschrijven voor master Biomedical Sciences
2016-04-05 Eerstejaars studenten GNK en BMW Boek Q4
2016-04-01 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio Q4; invoegen logboek kwartaal 4
2016-04-01 Eerstejaars studenten GNK en BMW Aanmelding Student meets Patient
2016-03-31 Eerstejaars studenten GNK Aanmelding vaardigheden acute geneeskunde Q4
2016-03-31 Eerstejaars studenten GNK en BMW Aanmelden contactonderwijs Q4 Aanval en Verdediging
2016-03-30 (Bio)medische studenten met belangstelling voor onderzoek ISCOMS, ’s werelds meest toonaangevende (bio)medisch studentencongres
2016-03-30 Eerstejaars studenten GNK en BMW Student Allocator ter inzage open
2016-03-29 Eerstejaars studenten GNK en BMW Aanmelding en informatie Q4 Aanval en Verdediging
2016-03-25 Cogroep 177 TKD 1 + 2
2016-03-24 Studenten GNK en BMW De kunst van het kijken voor medische professies
2016-03-21 Studenten BMW en GNK in Q3 Actualiteitencollege: proefpersoon voor een geneesmiddel
2016-03-15 eerstejaars studenten BMW en GNK Jaarafsluiting en keuzemodule ‘Onderwijs voor meerdere generaties’
2016-03-15 studenten Biomedische wetenschappen mogelijkheden educatieve master
2016-03-08 studenten die 5 BOSA 5 studiejaar 1516 hebben gevolgd uitslag 5 BOSA5 op Blackboard
2016-02-26 Studenten GNK en BMW REshape
2016-02-01 Cogroep 176 TKD-en
2016-01-25 Cogroep 175 TKD 1 + 2
2015-12-07 Deelnemers bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015. Te bestuderen artikel t.b.v. bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015.
2015-12-02 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Student allocator
2015-11-23 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-19 Tweedejaars geneeskunde, ingedeeld voor 5BOO2 Wijziging praktijkoriëntatie bij specialist
2015-11-16 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur mw. C. Visser-van Dijck
2015-11-13 alle studenten Tandheelkunde andere openingstijden T-StIP
2015-11-11 Derdejaars studenten geneeskunde ingedeeld in zintuigen en huid, periode 4 Werkgroepindeling wordt herzien
2015-11-09 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-05 eerstejaars BMW en GNK Instructie Beoordeling Professionaliteit; deadline 22 november
2015-11-04 master studenten bezig met wetenschappelijke stage inschrijving aan de RU als student verplicht tijdens epsiode 9 Wetenschappelijke stage / onderzoek
2015-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK Planning Radboud Student Challenge
2015-11-03 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-02 Tweedejaars geneeskunde, ingedeeld voor 5BOO2 start praktijkoriëntatie bij specialist
2015-10-08 Alle studenten Tandheelkunde geen horloge toegestaan tijdens tentamen
2015-09-29 alle studenten GNK en BMW Gebruik computers in de avonduren
2014-10-21 Laatstejaars studenten met interesse in studie, onderzoek of taalcursus in buitenland CV-beurzen
2014-10-21 final year students interested in study, research or a language course abroad CV Grants
Hierboven worden berichten 1 t/m 72 van 72 actuele berichten weergegeven.
rss feed