Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2019-03-15 master studenten gesneeskunde op zoek naar keuze coschappen senior of keuze coschappen bij de GGD / JGZ in april - mei - juni 2019
2019-03-14 Alle studenten Medenzeggenschapsdriedaagse
2019-03-07 alle studenten Career event 18 maart met diverse workshops
2019-03-07 alle studenten Career day RU op 19 maart
2019-03-07 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs Q12 cluster E
2019-03-07 Tweedejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Aanmelden onderwijs Q8
2019-03-07 Eerstejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Aanmelden onderwijs Q4
2019-03-05 Derdejaars en premasters biomedische wetenschappen Voorlichting master BMS
2019-03-04 Alle studenten van de medische faculteit Inloopspreekuur studentendecaan
2019-03-04 Cogroep 214 TKD 1 & 2 cogroep 214
2019-02-28 International students Workshop studying in the Netherlands
2019-02-22 alle co-assistenten vergoeding CAO
2019-02-20 International BMS, MMD & exchange students Workshop Studying in the Netherlands
2019-02-20 Studenten GNK, BMW, BMS en MMD. Balie STIP eerder dicht
2019-02-11 Cogroep 213 TKD 1 & 2 cogroep 213
2019-02-11 Deelnemers vaardighedentoets Q6 Inzage Q6 vaardighedentoets onderdeel klinisch redeneren
2019-02-08 Herkansers vaardighedentoets Q6 Inschrijven herkansing vaardighedentoets Q6
2019-02-06 Studenten SMP 2e en 3e jaar SMP gaat niet in geaffilieerde ziekenhuizen door
2019-02-05 Alle bachelor studenten GNK en BMW In- en uitschrijven toetsen kwartaal 3
2019-01-29 Bachelor studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Aanmelding minoren (BMW en GNK) en KOBA (alleen BMW) Q9 en Q10 2019-2020
2019-01-23 Alle studenten Nieuwe druk adviesboek Junqueira's Functionele histologie is online beschikbaar
2019-01-22 Tweedejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Research-minorenmarkt 4 februari
2019-01-18 Studenten geneeskunde reserveren onderwijskamers M 230 en M 260
2019-01-16 Alle studenten van de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen Geen e-stips meer aan de studieadviseurs
2019-01-16 Alle studenten geneeskunde Inloopspreekuur studieadviseur
2019-01-07 Cogroep 212 TKD 1 & 2 cogroep 212
2018-12-21 Coassistenten Mededeling omtrent CAO onkostenvergoeding
2018-12-10 Studenten die vanaf januari 2019 starten met de master geneeskunde Werken met een mini-tablet tijdens de master geneeskunde
2018-12-04 Deelnemers voortgangstoets d.d. 5-12-2018 Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voortgangstoets d.d. 5-12-2018
2018-11-26 studenten die met een voldoende voor Klinische Vraagstukken niveau 3 mogen verdelen voor de master Opschuiven deadline tot en met 30 november
2018-11-26 Cogroep 211 TKD 1 & 2 cogroep 211
2018-11-23 derdejaars BMW studenten, in het bijzonder deelnemers aan MED-MIN04 extra voorlichtingsbijeenkomst over de master BMS
2018-11-07 Studenten die willen deelnemen aan herhaaltoets B1PPGSE1 op 21-11-2018 Inschrijven voor B1PPGSE1 op 21-11-2018
2018-11-02 Deelnemers toets BKVS-1 d.d. 9-11-2018 Gebruik rekenmachine
2018-09-28 bachelor en master studenten geneeskunde Regeling tegemoetkoming reiskosten Bachelor en Master Geneeskunde
2018-09-04 Tweede en derdejaars studenten geneeskunde Geen uitzondering mogelijk op deelname aan voorwaardelijke loting en voorwaarden voor deelname
2018-09-03 BMS students (starting 2018/2019) REMINDER Research Integrity Rounds
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
Hierboven worden berichten 1 t/m 38 van 38 actuele berichten weergegeven.
rss feed