Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2019-08-05 all students who want to follow master BMS courses in 2019-2020 enrolments and late registration period W48-A , W48B (November)
2019-08-05 Coassistenten in de cogroepen 1, 4, 8, 222 en 227 Verdeling komende coschappen
2019-07-22 Students interested in study or internship abroad Limited availability of the International office during the holiday period
2019-07-18 Deelnemers vaardighedentoets Q8 Resultaten KR vaardighedentoets KR en Inzage
2019-07-18 Herkansers Q8 vaardighedentoets Inschrijven herkansing Q8 vaardighedentoets
2019-07-18 BMS students starting Master's in BMS in September 2019 BMS Introduction Days
2019-07-18 (Future) BMS students Research integrity rounds
2019-07-16 (Reguliere) Derdejaars BMW en oudere jaars Bachelor studenten BMW en Pre master studenten Bachelor examen / (Voorwaardelijke) Toelating tot masterfase Biomedical Sciences
2019-07-16 Masterstudenten Biomedical sciences Aanvragen Masterexamen Biomedical sciences.
2019-07-11 Bachelorstudenten geneeskunde Jong Talent aanmoedigingsprijs KHMW twv €500
2019-07-10 Alle studenten die hun bachelorscriptie hebben geschreven Student Research Conference
2019-07-09 BMS students Year planning courses 2020/2021
2019-07-09 Cogroep 219 TKD 1 & 2 cogroep 219
2019-07-08 Bachelor studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Inloopspreekuur onderwijscoordinatie zomermaanden
2019-07-04 alle bachelor studenten BMW en GNK informatie m.b.t. OER, indelingen en rooster studiejaar 1920
2019-07-04 Studenten geneeskunde reserveren onderwijskamers M 230 en M 260
2019-07-04 all students who want to follow master BMS courses in 2019-2020 enrolments and late registration period W44-A, W44B, W44C (November)
2019-07-02 Propedeuse studenten BMW (o.a. 'Eerstejaars' BMW) Aanvragen Propedeuse examen BMW / Toelating tot de post-propedeutische fase('2e jaar') BMW.
2019-07-01 master students BMS, GNK, MMD and THK Call for PhD proposals
2019-07-01 Eerstejaars studenten GNK en BMW SmP inhaalweek - indeling in webdossier
2019-06-27 studenten BMW / BMS students Pascalle de Vos (BMW/BMS) vanaf 8 juli niet langer werkzaam als studieadviseur / Pascalle de Vos (BMS) no longer student advisor from July 8
2019-06-25 Eerstejaars GNK en BMW Geannueerd SMP contact: vandaag 25 juni 2019 - SmP KNO C5 - 15:45-16:45 uur
2019-06-24 Cogroep 218 TKD 1 & 2 cogroep 218
2019-06-18 Alle studenten Noodstroomtest - woensdag 19 juni om 16.00 uur
2019-05-16 2e jaars bachelor studenten geneeskunde Onderzoeksstage in het buitenland i.p.v. klinische minor in Q12 (2020)
2019-05-06 Cogroep 217 TKD 1 & 2 cogroep 217
2019-04-05 Cogroep 216 TKD 1 & 2 cogroep 216
2019-01-16 Alle studenten van de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen Geen e-stips meer aan de studieadviseurs
2018-12-24 All BMS students Literature thesis
2018-12-21 Coassistenten Mededeling omtrent CAO onkostenvergoeding
2018-12-04 Deelnemers voortgangstoets d.d. 5-12-2018 Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voortgangstoets d.d. 5-12-2018
2018-11-26 studenten die met een voldoende voor Klinische Vraagstukken niveau 3 mogen verdelen voor de master Opschuiven deadline tot en met 30 november
2018-11-23 derdejaars BMW studenten, in het bijzonder deelnemers aan MED-MIN04 extra voorlichtingsbijeenkomst over de master BMS
2018-11-07 Studenten die willen deelnemen aan herhaaltoets B1PPGSE1 op 21-11-2018 Inschrijven voor B1PPGSE1 op 21-11-2018
2018-11-02 Deelnemers toets BKVS-1 d.d. 9-11-2018 Gebruik rekenmachine
2018-09-28 bachelor en master studenten geneeskunde Regeling tegemoetkoming reiskosten Bachelor en Master Geneeskunde
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
Hierboven worden berichten 1 t/m 37 van 37 actuele berichten weergegeven.
rss feed