Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2017-04-28 Deelnemers toets 5O208 d.d. 28-4-2017 Antwoordsleutel 5O208
2017-04-26 Deelnemers toets 5OMZ3 d.d. 26-4-2017 Antwoordsleutel 5OMZ3
2017-04-25 Deelnemers toets 5O205 d.d. 25-4-2017 Antwoordsleutel 5O205
2017-04-25 Tweedejaars studenten Geneeskunde Herhalen stationstoets PPG Q4
2017-04-25 Tweedejaars studenten Geneeskunde Herhalen schriftelijke toets PPG Q4
2017-04-25 alle studenten die in het Radboudumc ziekenhuis zijn bezoek Inspectie Radboudumc: denk aan de kledingvoorschriften
2017-04-24 students Biomedical sciences absence study advisor Hilde Swinkels
2017-04-24 studenten Biomedische wetenschappen afwezigheid studieadviseur Hilde Swinkels
2017-04-24 Deelnemers toets B2CSIS3-hertoets d.d. 24 april 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B2CSIS3-HT d.d. 24 april 2017
2017-04-24 Deelnemers toets B1CSIS1-hertoets d.d. 24 april 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1CSIS1-HT d.d. 24 april 2017
2017-04-24 Deelnemers toets 5O206 Voortplanting sleutel toets 5O206
2017-04-24 Deelnemers toets B2MGZK6-hertoets d.d. 24 april 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B2MGZK6-HT d.d. 24 april 2017
2017-04-24 Deelnemers toets B1MGZK2-hertoets d.d. 24 april 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1MGZK2-HT d.d. 24 april 2017
2017-04-24 Vierde jaars studenten BMW en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 9 nu beschikbaar
2017-04-21 Studenten GNK, BMW en MMD Balie StIP gesloten
2017-04-20 Deelnemers toets Bewegingsapparaat (5O207) Repetitorgroep ter voorbereiding van de toets
2017-04-13 BMS/BMW/GNK/MMD students Holland Scholarship/ for study exchange - 2nd semester 2017/18
2017-04-07 Deelnemers toets B2KVS1 d.d. 7 april 2017 Sleutel toets B2KVS1 d.d. 7 april 2017
2017-04-05 Eerstejaars studenten GNK en BMW Aanschaf boek 'The Immune System' tbv MGZ onderwijs Q4
2017-04-03 1e en 2e jaars studenten BMW en GNK die willen deelnemen aan de hertoetsen d.d. 24 en 25 april 2017 Aanmelden hertoetsen d.d. 24 en 25 april 2017
2017-04-03 Cogroep 191 TKD 1 en 2 cogroep 191
2017-03-31 Deelnemers toets B1MGZQ3-2 d.d. 31 maart 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1MGZQ3-2 d.d. 31 maart 2017
2017-03-29 Deelnemers toets B1CSIS2-1 d.d. 31 maart 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1CSIQS2-1 d.d. 31 maart 2017
2017-03-29 Tweedejaars studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Afsluitend tentamen van de lijn ‘Mechanismen van Gezondheid en Ziekte’
2017-03-28 Eerstejaars studenten Geneeskunde en BMW Aanmelding open Q4 Aanval en Verdediging in Student allocator
2017-03-22 studenten die hebben deelgenomen aan B2MGZQ7 sleutelwijzigingen B2MGZQ7
2017-03-22 Studenten die deelgenomen hebben aan B1MGZQ3-1 sleutelwijzigingen B1MGZQ3-1
2017-03-22 Vierde jaars studenten BMW en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 8 nu beschikbaar
2017-03-22 derdejaars studenten en pre-masters Biomedische wetenschappen die volgend jaar de master BMS willen gaan doen aanmelden voor master Biomedical sciences
2017-03-21 Tweedejaars studenten BMW Aanmelding Q8 BMW Biomedical evidence
2017-03-20 Tweedejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs tweede helft semester vier (Q8) geneeskunde
2017-03-15 Studenten die deelnemen aan de Q9/Q10 minoren in 2017/2018 Q9/Q10 minoren
2017-03-14 studenten geneeskunde FAQ verdelen cogroepen en overgang nieuwe master
2017-03-13 iedereen die moeite heeft met het leren en onthouden grote hoeveelheden stof te leren Workshop succesvol studeren op 21 maart van 10:45-14:45 uur.
2017-03-06 Alle studenten Faculteit Medische Wetenschappen Nationale Studenten Enquête 2017 – Al ingevuld?!
2017-03-06 All students Faculty of Medical Sciences National Student Survey 2017 – Already completed?!
2017-03-06 Cogroep 190 TKD 1 en 2 cogroep 190
2017-03-01 Studenten BMW en GNK StIP gesloten op 1 maart
2017-03-01 Studenten Geneeskunde in de Masterfase Hoorcollege Farmacotherapie op 24 mei 2017
2017-02-27 Eerste- en tweedejaarsstudenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Afsluitende week
2017-02-20 (Future) BMS master students Course descriptions master BMS 2017/2018 + information meeting
2017-02-17 Deelnemende studenten aan blok Psychoproblematiek (O210) verplichte literatuur
2017-02-08 Masterstudenten Geneeskunde en BMW Paul Sporken Prijs voor beste essay over gezondheidszorg en ethiek
2017-02-06 Cogroep 189 TKD 1 en 2 cogroep 189
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
2017-01-27 Co-groep 188 TKD 1 & 2 Co-groep 188
2017-01-13 Cogroep 187 TKD1 en TKD2 cogroep 187
2017-01-12 Jaar 2; GNK en BMW Hertoets MGZ jaar 2, kwartaal 7 en 8 op 10-7-2017.
2016-12-14 Studenten GNK, BMW en MMD Inloop spreekuur International office
2016-12-05 3e jaars studenten geneeskunde na-aanmelden onderwijs periode 6 t/m 10 GNK jaar 3
2016-11-29 Eerstejaars studenten onvoldoende en herkansing EPTAS verslag
2016-11-29 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs GNK jaar 3 periode 6 t/m 10 studiejaar 1617
2016-11-22 Tweedejaars studenten geneeskunde Instrumenten voor tweedejaars studenten geneeskunde
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016
2016-11-14 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-07 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-03 eerstejaars gnk en bmw uitslag stemming N-factor
2016-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Porfolio: logboek Q2 beschikbaar
2016-11-03 Tweedejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; logboek Q6 beschikbaar
2016-09-06 Herkansers Oud Curriculum jaar 2; GNK en BMW aanmelden via OSIRIS voor de toetsen van het uitfaserend 2e jaar, (oud curriculum).
Hierboven worden berichten 1 t/m 61 van 61 actuele berichten weergegeven.
rss feed