Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2016-02-11 Deelnemers bloktoets 5O208 Regulatie en integratie 2 d.d. 29-01-2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel bloktoets 5O208 Regulatie en integratie 2 d.d. 29-01-2016
2016-02-10 Studenten die zich hebben opgegeven voor de CKO1V op 16 februari 2016 Bekendmaking gekwalificeerden
2016-02-09 Alle propedeuse studenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde en de Premaster BMW. Aanmelden voor herhaaltoetsen Longitudinale toets.
2016-02-09 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio Q3: invoegen logboek kwartaal 3 - herinnering
2016-02-08 Eerstejaars studenten BMW en GNK Foutieve wijze van inschrijven voor SmP
2016-02-08 studenten Biomedische wetenschappen verplaatsing inloopspreekuur studieadviseur naar woensdag
2016-02-08 Propedeuse studenten BMW en Geneeskunde Het tussentijds studieadvies en stoppen vóór 1 maart 2016
2016-02-04 Eerstejaars studenten GNK cohort A COO practicum in de module MGZ - autonome zenuwstelsel
2016-02-04 Eerstejaars studenten BMW Module Research Wet lab B - aanpassing in Workgroup Discussion validity results
2016-02-04 Eerstejaars studenten BMW en GNK Patientcontacten bij intensive care zijn gecancelled
2016-02-02 studenten met interesse voor studieonderdeel in buitenland (vakken/stage) Radboud Beyond Borders & facultaire voorlichting (NL)
2016-02-02 Students interested in doing part of their studies abroad Radboud Beyond Borders - Faculty presentation (ENG)
2016-02-02 alle studenten Tandheelkunde Carnavalsvakantie
2016-02-01 Cogroep 176 TKD-en
2016-01-29 Deelnemers bloktoets 5O201 Circulatie 2 d.d. 29 januari 2016 Antwoordsleutel bloktoets 5O201 Circulatie 2 d.d. 29 januari 2016
2016-01-26 derdejaars studenten geneeskunde met 142 of meer EC Moet ik verdelen als ik 142 EC heb?
2016-01-26 Deelnemers bloktoets 5O201 Circulatie 2 d.d. 29-01-2015 Gewijzigde instructies Extended Matching antwoordformulier
2016-01-26 studenten ihb co assistenten cursus burnout preventie voor studenten met stress klachten
2016-01-25 Cogroep 175 TKD 1 + 2
2016-01-22 Eerste-jaars studenten BMW en GNK Aanmelden SmP in Q3
2016-01-20 Eerste-jaars studenten BMW en GNK Aanmelden kwartaal 3 - Homeostase
2016-01-18 Tweede-, derde en vierde jaars studenten BMW en tweede en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 6 nu beschikbaar
2016-01-17 all students BMS and MMD National Student Survey 2016
2016-01-17 alle studenten GNK en BMW Nationale studenten enquete 2016
2016-01-07 Bachelorstudenten Geneeskunde Vervallen inloopspreekuur Loes Vaessen
2015-12-17 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Student meets Patient wijziging locatieoverzicht
2015-12-17 Cogroep 174 TKD-en
2015-12-14 Eerstejaars studenten BMW Wet lab research - Genetic Lab Practice (2RWL)
2015-12-07 Deelnemers bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015. Te bestuderen artikel t.b.v. bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015.
2015-12-02 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Student allocator
2015-12-01 derde jaars Bachelor studenten Loting systematiek verdelen coplaatsen
2015-11-25 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; vernieuwd uiterlijk
2015-11-23 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-19 Tweedejaars geneeskunde, ingedeeld voor 5BOO2 Wijziging praktijkoriëntatie bij specialist
2015-11-16 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur mw. C. Visser-van Dijck
2015-11-13 alle studenten Tandheelkunde andere openingstijden T-StIP
2015-11-11 Derdejaars studenten geneeskunde ingedeeld in zintuigen en huid, periode 4 Werkgroepindeling wordt herzien
2015-11-10 Studenten VSB beurs
2015-11-09 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-05 eerstejaars BMW en GNK Instructie Beoordeling Professionaliteit; deadline 22 november
2015-11-05 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio Q2; invoegen logboek kwartaal 2
2015-11-04 Cogroep 173 TKD-en
2015-11-04 master studenten bezig met wetenschappelijke stage inschrijving aan de RU als student verplicht tijdens epsiode 9 Wetenschappelijke stage / onderzoek
2015-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK Planning Radboud Student Challenge
2015-11-03 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-02 Tweedejaars geneeskunde, ingedeeld voor 5BOO2 start praktijkoriëntatie bij specialist
2015-10-08 Alle studenten Tandheelkunde geen horloge toegestaan tijdens tentamen
2015-09-29 alle studenten GNK en BMW Gebruik computers in de avonduren
2014-10-21 Laatstejaars studenten met interesse in studie, onderzoek of taalcursus in buitenland CV-beurzen
2014-10-21 final year students interested in study, research or a language course abroad CV Grants
Hierboven worden berichten 1 t/m 50 van 50 actuele berichten weergegeven.
rss feed