Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2019-01-22 Tweedejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Research-minorenmarkt 4 februari
2019-01-21 Deelnemers toetsen B1CSIS1 en B2CSIS3 Gebruik rekenmachine
2019-01-20 3rd years bachelor student BMW and masterstudents BMS Career orientation SAVE THE DATE: Monday February 4th 2019
2019-01-18 Studenten geneeskunde reserveren onderwijskamers M 230 en M 260
2019-01-17 Studenten GNK en BMW Indeling toetsen nog niet zichtbaar in webdossier
2019-01-16 Alle studenten van de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen Geen e-stips meer aan de studieadviseurs
2019-01-16 Alle studenten geneeskunde Inloopspreekuur studieadviseur
2019-01-15 studenten GNK gevonden voorwerpen in het KTC
2019-01-14 Deelnemers voortgangstoets 6 februari 2019 Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voortgangstoets d.d. 6-02-2019
2019-01-14 Geneeskunde studenten die starten met Q3 Aantal SmP-contacten Q3 min. en max. 4
2019-01-11 All BMS students Research integrity rounds
2019-01-10 BMW studenten / BMS students GEEN inloopspreekuur BMW op 11 januari / NO walk-in hour BMS 11 January
2019-01-07 Alle studenten GNK-BMW-MMD StIP gesloten
2019-01-07 Gebruikers onderwijsruimten gevonden voorwerpen KTC
2019-01-07 Cogroep 212 TKD 1 & 2 cogroep 212
2018-12-24 All BMS students Literature thesis
2018-12-24 All BMS and MMD students Changed e-mail address OMT3 students
2018-12-21 Coassistenten Mededeling omtrent CAO onkostenvergoeding
2018-12-20 master studentren geneeskunde Extra inloop spreekuur Nikkie Meijers op donderdag 3 januari ( inloop op dinsdag 8 januari vervalt )
2018-12-19 Tweedejaars studenten biomedische wetenschappen Aanmelden onderwijs Q7 BMW Biomedical evidence in practice
2018-12-19 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs Q11 cluster E
2018-12-19 Tweedejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs Klinische vraagstukken tweede studiejaar Q7 geneeskunde
2018-12-19 Eerstejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Aanmelden voor onderwijs Q3 (aanvulling)
2018-12-18 Bachelor studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Inloopspreekuur onderwijscoördinatie
2018-12-13 Bachelorstudenten BMW Voorlichting over de Premaster Geneeskunde
2018-12-10 Studenten die vanaf januari 2019 starten met de master geneeskunde Werken met een mini-tablet tijdens de master geneeskunde
2018-12-10 Geneeskunde studenten Q2 Ruilverzoek vaardigheden acute geneeskunde (2PAG) tweede uitvoering
2018-12-05 Alle studenten Download limiet e-books
2018-12-05 Alle studenten WAARSCHUWING MALAFIDE WEBSITES
2018-12-04 Deelnemers voortgangstoets d.d. 5-12-2018 Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voortgangstoets d.d. 5-12-2018
2018-12-04 Derdejaars studenten geneeskunde Indeling klinische minoren, ruilverzoek en aan- en afmelden
2018-11-29 Deelnemers Klinische Vraagstukkentoets d.d. 9 november 2018 Gewijzigde antwoordsleutel Klinische Vraagstukkentoets d.d. 09-11-2018
2018-11-26 studenten die met een voldoende voor Klinische Vraagstukken niveau 3 mogen verdelen voor de master Opschuiven deadline tot en met 30 november
2018-11-26 Cogroep 211 TKD 1 & 2 cogroep 211
2018-11-23 derdejaars BMW studenten, in het bijzonder deelnemers aan MED-MIN04 extra voorlichtingsbijeenkomst over de master BMS
2018-11-20 Niet nominaal studenten geneeskunde Plaatsing cluster E
2018-11-14 Geneeskunde en biomedische wetenschappen studenten Titel theatersolo: "Ik heb nog iets op mijn lever, een taboedoorbrekende chemonoloog".
2018-11-12 alle studenten aan het Radboudumc beurzen van het VSBfonds voor studie/stage buitenland na afstuderen (voor Nederlandse studenten)
2018-11-09 Alle bachelor studenten GNK en BMW Aan- en afmelden voor toetsen via Osiris Kwartaal 2 (Q2 - Q6 - Q10)
2018-11-07 Studenten die willen deelnemen aan herhaaltoets B1PPGSE1 op 21-11-2018 Inschrijven voor B1PPGSE1 op 21-11-2018
2018-11-02 Deelnemers toets BKVS-1 d.d. 9-11-2018 Gebruik rekenmachine
2018-10-25 students who want to register for master BMS courses in 18-19 additional information about subscription
2018-10-25 all students who want to follow master BMS courses in 2018-2019 enrolments and late registration period 6, February 2019
2018-10-01 cogroep 210 TKD 1 & 2 cogroep 210
2018-10-01 Cogroep 209 TKD 1 & 2 cogroep 209
2018-09-28 bachelor en master studenten geneeskunde Regeling tegemoetkoming reiskosten Bachelor en Master Geneeskunde
2018-09-04 Tweede en derdejaars studenten geneeskunde Geen uitzondering mogelijk op deelname aan voorwaardelijke loting en voorwaarden voor deelname
2018-09-03 BMS students (starting 2018/2019) REMINDER Research Integrity Rounds
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
Hierboven worden berichten 1 t/m 49 van 49 actuele berichten weergegeven.
rss feed