Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2017-02-28 studentsinterested in study/internship abroad (short questions/documents) Wednesday March 1st: Limited walk-in hours International office
2017-02-28 studenten met interesse in studie / stage buitenland (met korte vragen/documenten) woe 1 mrt: Inloopspreekuur international office beperkt
2017-02-28 Deelnemers BT 5O208 Regulatie en Integratie 2 Gewijzigde antwoordsleutel 5O208 op 3 februari 2017
2017-02-28 Deelnemers B1MGZQ3-1 en B2MGZQ7 d.d. 3 maart 2017 Gebruik rekenmachine tijdens de lijntoetsen B1MGZQ3-1 en B2MGZQ7 d.d. 3 maart 2017
2017-02-27 Eerste- en tweedejaarsstudenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Afsluitende week
2017-02-27 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2017-02-22 students interested in study opportunities in Europe in 2017-2018 Application deadline Erasmus study contracts 2017-2018: before March 1st
2017-02-22 Studenten die vakken willen volgen in het buitenland in 2017-2018 Deadline aanmelding 2017-2018 plaatsen Erasmus+ contracten (EU): vóór 1 maart
2017-02-21 students interested in going abroad Walk in hours February 22nd International office cancelled
2017-02-21 Studenten met interesse in buitenland inloopspreekuur international office 22 februari vervalt
2017-02-21 Vierde jaars studenten BMW en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 7 nu beschikbaar
2017-02-21 !e en 2e Jaars studenten Geneeskunde en BMW Inschrijving vrije keuzeruimte Q4-Q8
2017-02-20 (Future) BMS master students Course descriptions master BMS 2017/2018 + information meeting
2017-02-20 Deelnemers herhaaltoets Respiratie 2 Repetitorgroep ter voorbereiding op de herhaaltoets
2017-02-17 Deelnemende studenten aan blok Psychoproblematiek (O210) verplichte literatuur
2017-02-13 tweedejaars studenten GNK e-portfolio Q7; logboek Klinische Vraagstukken beschikbaar
2017-02-09 Geneeskunde en BMW studenten met interesse in stage / studie in het buitenland Herinnering - studie en stage in het buitenland (NL), presenatie op 16 februari 18.00 - 19.00 (Hippocrates)
2017-02-09 Deelnemers bloktoets 5O201 d.d. 8-2-2017 Sleutel BT 5O201 8-2-2017
2017-02-08 Deelnemers voortgangstoets d.d. 8 februari 2017 Antwoordsleutel voortgangstoets d.d. 8 februari 2017
2017-02-08 Eerstejaars studenten GNK - cohort B Praktijktraining en examenavond PAG
2017-02-08 Masterstudenten Geneeskunde en BMW Paul Sporken Prijs voor beste essay over gezondheidszorg en ethiek
2017-02-06 Deelnemers BT 5O208 Regulatie en Integratie 2 Antwoordsleutel 5O208 op 3 februari 2017
2017-02-06 Cogroep 189 TKD 1 en 2 cogroep 189
2017-02-03 Deelnemers B2MGZ-Q6-2 De score en percentielscore van B2MGZ-Q6-2 staat op BB + nieuwe sleutel
2017-02-03 Deelnemers B1MGZ-Q2-2 De score en percentielscore van B1MGZ-Q2-2 staan op BB + nieuwe sleutel
2017-02-03 Deelnemers tentamen B1CSIS1 Gewijzigde antwoordsleutels toetsen B1CSIS1-1 dd 28 oktober'16 en B1CSIS1-2 dd 20 januari'17
2017-02-02 bachelorstudenten geneeskunde vervallen inloopspreekuur
2017-02-01 Bachelorstudenten geneeskunde Inloopspreekuur studieadviseur
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
2017-01-27 Co-groep 188 TKD 1 & 2 Co-groep 188
2017-01-26 To all students National Student Survey
2017-01-26 Alle studenten FMW Nationale studentenenquête
2017-01-25 eerstejaarsstudenten aanmelden SmP Q3
2017-01-24 Alle studenten GNK Toetsindeling voortgangstoets d.d. 8 februari 2017
2017-01-24 Deelnemers toets B2RS3 Research d.d. 27 januari 2017 rekenmachinegebruikt tijdens toets B2RS3 Research d.d. 27 januari 2017
2017-01-24 Deelnemers B1RS1 Research d.d. 27-1-2017 rekenmachinegebruik tijdens B1RS1 Research d.d. 27-1-2017
2017-01-24 Tweedejaars studenten GNK Introductiecollege semester 4 (Q7 en Q8)
2017-01-23 Tweedejaars studenten BMW en GNK Aanmelding Q7 BMW en GNK open
2017-01-23 Eerste - en tweedejaars studenten GNK en BMW Student allocator gesloten
2017-01-20 Deelnemers B1MGZQ2-2, B1CSIS1-2, B2MGZQ6-2 en B2CSIS3-2 d.d. 20 januari 2017 Antwoordsleutels B1MGZQ2-2, B1CSIS1-2, B2MGZQ6-2 en B2CSIS3-2 d.d. 20 januari 2017
2017-01-19 Tweedejaars studenten GNK Aanmelden onderwijs semester vier (Q7 en Q8) geneeskunde
2017-01-19 Tweedejaars studenten BMW Aanmelden onderwijs Q7 BMW Biomedical evidence in practice
2017-01-19 Vierde jaars studenten BMW en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 6 nu beschikbaar
2017-01-18 Deelnemers MGZ- en CSI-toetsen d.d. 20 januari 2017 Rekenmachinegebruik tijdens MGZ- en CSI-toetsen d.d. 20 januari 2017
2017-01-13 Cogroep 187 TKD1 en TKD2 cogroep 187
2017-01-13 Cogroep 186 TKD1 en TKD2 cogroep 186
2017-01-12 Jaar 2; GNK en BMW Hertoets MGZ jaar 2, kwartaal 7 en 8 op 10-7-2017.
2017-01-11 Eerstejaars studenten BMW Ingelast vragenuur researchtoets Q2
2017-01-09 Eerste- EN tweedejaars studenten BMW en Geneeskunde vervallen feedback momenten innovatie EN wetenschappelijke projecten week 8.
2017-01-09 Tweedejaars studenten BMW en GNK Uitslagen wetenschappelijk projectvoorstel
2017-01-06 Deelnemers herhaaltoets 5MPV4 Arts en Zorg d.d. 6 januari 2017 / 10:00 - 12:00 uur Antwoordsleutel herhaaltoets 5MPV4 Arts en Zorg d.d. 6 januari 2017 / 10:00 - 12:00 uur
2017-01-05 Deelnemers herhaaltoets 5OMZ3 Oncologie d.d. 5 januari 2017 / 13:00 - 15:00 uur Antwoordsleutel herhaaltoets 5OMZ3 Oncologie d.d. 5 januari 2017 / 13:00 - 15:00 uur
2017-01-05 Deelnemers herhaaltoets 5O209 Zenuwstelsel d.d. 5 januari 2017 Antwoordsleutel herhaaltoets 5O209 Zenuwstelsel d.d. 5 januari 2017
2016-12-30 Deelnemers 5OMZ2 Immunologie herhaaltoets 1617 d.d. 30 december 2016 / 10:00 - 12:00 uur Antwoordsleutel 5OMZ2 Immunologie herhaaltoets 1617 d.d. 30 december 2016 / 10:00 - 12:00 uur
2016-12-29 Deelnemers 5OMZ1 Pathofysiologie herhaaltoets d.d. 29 december 2016 Antwoordsleutel 5OMZ1 Pathofysiologie herhaaltoets d.d. 29 december 2016
2016-12-14 Studenten GNK, BMW en MMD Inloop spreekuur International office
2016-12-05 3e jaars studenten geneeskunde na-aanmelden onderwijs periode 6 t/m 10 GNK jaar 3
2016-11-29 Eerstejaars studenten onvoldoende en herkansing EPTAS verslag
2016-11-29 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs GNK jaar 3 periode 6 t/m 10 studiejaar 1617
2016-11-25 alle studenten GNK en BMW handhaven stallingsbeleid fietsen
2016-11-22 Tweedejaars studenten geneeskunde Instrumenten voor tweedejaars studenten geneeskunde
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016
2016-11-14 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-07 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-03 eerstejaars gnk en bmw uitslag stemming N-factor
2016-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Porfolio: logboek Q2 beschikbaar
2016-11-03 Tweedejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; logboek Q6 beschikbaar
2016-11-03 Laatstejaars studenten (BSc/MSc) / Final year master students VSB beurs na afstuderen / VSB scholarship after graduation
2016-09-06 Herkansers Oud Curriculum jaar 2; GNK en BMW aanmelden via OSIRIS voor de toetsen van het uitfaserend 2e jaar, (oud curriculum).
Hierboven worden berichten 1 t/m 70 van 70 actuele berichten weergegeven.
rss feed