Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2016-07-29 Deelnemers herhaaltoets 5O204 Water- en zouthuishouding 2 d.d. 21-7-2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel herhaaltoets 5O204 Water- en zouthuishouding 2 d.d. 21-7-2016
2016-07-29 Master BMS students (starting 2016/2017) Programme 29 aug - 2 sept (obligatory parts!)
2016-07-28 Deelnemers B1LS2-K4 Longitudinale toets (semester 2, hertoets Q4) d.d. 21-7-2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel B1LS2-K4 Longitudinale toets (semester 2, hertoets Q4) d.d. 21-7-2016
2016-07-28 Deelnemers Longitudinale toets B1LS2-K3 (semester 2, hertoets Q3) d.d. 18-7-2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel Longitudinale toets B1LS2-K3 (semester 2, hertoets Q3) d.d. 18-7-2016
2016-07-26 Eerstejaars en tweedejaars studenten GNK en BMW Meedenken innovatieproject + wetenschappelijk project
2016-07-21 alle studenten Tandheelkunde vakantieschema T-StIP
2016-07-19 Deelnemers schriftelijke herhaaltoets PPG-Q4 Antwoordsleutel schriftelijke herhaaltoets PPG-Q4
2016-07-19 Deelnemers herhaaltoets 5O104 Regulatie en integratie 1 d.d. 19-7-2016 Gewijzigde Antwoordsleutel herhaaltoets 5O104 Regulatie en integratie 1 d.d. 19-7-2016
2016-07-18 Alle studenten GNK, BMW, MMD en BMS sluiting StIP in juli en augustus - StIP closed in July and August
2016-07-14 Deelnemers hertoets 5MPV3 Arts en Praktijk d.d. 5 juli 2016 GEWIJZIGDE antwoordsleutel hertoets 5MPV3 d.d. 5 juli 2016
2016-07-14 studenten met interesse in studie/stage in het buitenland Inloopspreekuur International Office d.d. woe 20 juli VERVALT
2016-07-11 Deelnemers herhaaltoets 5O210 d.d. 4-7-2016 GEWIJZIGDE antwoordsleutel herhaaltoets 5O210 d.d. 4-7-2016
2016-07-11 Deelnemers herhaaltoets 5O203 Respiratie 2 d.d. 4-7-2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel herhaaltoets 5O203 Respiratie 2 d.d. 4-7-2016
2016-07-11 Alle studenten sluiting projectplein
2016-07-11 Coassistenten vanaf cogroep 179 Wijziging verdeelmomenten Senior Coschap
2016-07-08 Deelnemers herhaaltoets 5O103 d.d. 8 juli 2016, 10.00 uur Antwoordsleutel herhaaltoets 5O103 d.d. 8 juli 2016, 10.00 uur
2016-07-07 Deelnemers bloktoets 5O204 Water- en Zouthuishouding 2, d.d. 24 juni 2016, 13.00 uur Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5O204 Water- en Zouthuishouding 2
2016-07-06 master studenten geneeskunde gemaakte afspraken bij Studieadviseur master geneeskundeNikkie Meijers
2016-07-05 Propedeuse studenten BMW (o.a. 'Eerstejaars' BMW) Aanvragen Propedeuse examen BMW / Toelating tot de post-propedeutische fase('2e jaar') BMW. (Herhaald bericht)
2016-07-05 Masterstudenten BMW Aanvragen Masterexamen BMW.
2016-07-05 studenten geneeskunde vanaf cogroep 189 aanpassing episode 5
2016-07-04 Geneeskunde studenten Aanbevolen door Prof.dr. H van Goor, hoogleraar chirurgieonderwijs Radboudumc
2016-06-30 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-06-29 (Reguliere) Derdejaars BMW en oudere jaars Bachelor studenten BMW Bachelor examen / (Voorwaardelijke) Toelating tot masterfase Biomedical Sciences
2016-06-27 1e jaar BMW en GNK Studenten Aanmelden herhaaltoetsen juli, afname 18 t/m 21 juli 2016
2016-06-23 Eerstejaars studenten BMW en GNK Aanmelden onderwijs Q5 Levensfasen en nieuwvorming
2016-06-20 Deelnemers bloktoetsen d.d. 24 juni 2016. Lokatie en rekenmachine gebruik tijdens de bloktoetsen d.d. 24 juni 2016.
2016-06-16 2e en 3e jaar BMW en GNK studenten Aanmelden herhaaltoetsen periode 6 t/m 10, afname juli 2016
2016-06-14 Deelnemers B1OS2 Onderzoeksvaardigheden en methodologie, toets 2 d.d. 21 juni 2016 Bijzonderheden B1OS2 Onderzoeksvaardigheden en methodologie, toets 2 d.d. 21 juni 2016
2016-06-08 Studenten geneeskunde, BMW / BMS en MMD Leo Meijler prijs 2016 voor beste onderzoeksverslag veiligheid geneesmiddelen
2016-06-06 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; direct naar inhoud logboek zonder openklikken tussenniveau
2016-06-01 master students BMS, MMD, THK and GNK Call for PhD proposals Radboudumc
2016-06-01 Bachelorstudenten geneeskunde jaar 3 Voortgangsgesprek Medisch Professionele Vorming
2016-06-01 Bachelorstudenten geneeskunde jaar 2 Voortgangsgesprek Medisch Professionele Vorming
2016-05-31 Cogroep 181 TKD1 en TKD2 cogroep 181
2016-05-31 Cogroep 180 TKD1 en TKD2 cogroep 180
2016-05-26 Studenten BMW en GNK START STUDIEJAAR 2016 - 2017!
2016-04-22 Studenten met affiniteit begeleiding en verzorging van EMB-cliƫnten en cliƫnten Ouderenzorg vacature Pluryn
2015-12-07 Deelnemers bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015. Te bestuderen artikel t.b.v. bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015.
2015-12-02 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Student allocator
2015-11-23 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-16 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur mw. C. Visser-van Dijck
2015-11-13 alle studenten Tandheelkunde andere openingstijden T-StIP
2015-11-11 Derdejaars studenten geneeskunde ingedeeld in zintuigen en huid, periode 4 Werkgroepindeling wordt herzien
2015-11-09 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2015-11-05 eerstejaars BMW en GNK Instructie Beoordeling Professionaliteit; deadline 22 november
2015-11-04 master studenten bezig met wetenschappelijke stage inschrijving aan de RU als student verplicht tijdens epsiode 9 Wetenschappelijke stage / onderzoek
2015-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK Planning Radboud Student Challenge
2015-11-03 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2014-10-21 Laatstejaars studenten met interesse in studie, onderzoek of taalcursus in buitenland CV-beurzen
2014-10-21 final year students interested in study, research or a language course abroad CV Grants
Hierboven worden berichten 1 t/m 51 van 51 actuele berichten weergegeven.
rss feed