Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2016-12-06 tweede- en derdejaars studenten BMW en GNK Aanmelden innovatieproject Get Real
2016-12-06 Eerstejaars studenten geneeskunde Avondonderwijs vaardigheden acute geneeskunde
2016-12-05 3e jaars studenten geneeskunde na-aanmelden onderwijs periode 6 t/m 10 GNK jaar 3
2016-12-05 aan alle studenten GNK, BMW en MMD Sluiting StIP in december/ StIP closed for the Holidays
2016-12-05 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-12-05 Studenten BMW Ziekte mw. H. Swinkels
2016-11-29 Eerstejaars studenten onvoldoende en herkansing EPTAS verslag
2016-11-29 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs GNK jaar 3 periode 6 t/m 10 studiejaar 1617
2016-11-29 Derdejaars studenten geneeskunde herkansen 5O207 Bewegingsapparaat
2016-11-29 derde jaars studenten geneeskunde bachelor idee voor in de wachttijd? Internationaal samenwerking in de zorg programma Avicienna
2016-11-29 Studenten nieuwe curricula Geneeskunde en Biomedische wetenschappen projectenplein
2016-11-28 Tweedejaars studenten BMW en GNK Voorlichting onderwijsprogramma
2016-11-25 Studenten Geneeskunde in de Masterfase Hoorcollege Farmacotherapie op 7 december 2016
2016-11-25 Deelnemers bloktoets 5O206 d.d. 25 november 2016 / 10:00 - 12:00 uur Antwoordsleutel bloktoets 5O206 d.d. 25 november 2016
2016-11-25 alle studenten GNK en BMW handhaven stallingsbeleid fietsen
2016-11-22 Studenten nieuwe curriculum Aangepaste MGZ-lijntoetsregeling
2016-11-22 (Future) master students BMS Scheduling BMS modules 2017/2018
2016-11-22 Tweedejaars studenten geneeskunde Instrumenten voor tweedejaars studenten geneeskunde
2016-11-22 master studenten geneeskunde inloop spreekuur mw Meijers 22 november
2016-11-21 Deelnemers bloktoets 5O206 Voortplanting d.d. 25-11-2016 Geen rekenmachine gebruik tijdens bloktoets 5O206 d.d. 25-11-2016
2016-11-21 Vierde jaars studenten BMW en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 4 nu beschikbaar
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016
2016-11-17 Deelnemers herhaaltoets 1PPG d.d. 16 november 2016 Antwoordsleutel herhaaltoets 1PPG d.d. 16 november 2016
2016-11-16 Alle studenten Geneeskunde Toetsindeling Voortgangstoets d.d. 7 december 2016
2016-11-14 Deelnemers B2MGZQ5-2 d.d. 28-10-2016 Gewijzigde antwoordsleutel B2MGZQ5-2 d.d. 28-10-2016
2016-11-14 Deelnemers B1MGZQ1-2 d.d. 28-10-2016 Gewijzigde antwoordsleutel B1MGZQ1-2 d.d. 28-10-2016
2016-11-14 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-11 1e en 2e-jaars studenten BMW en GNK Aanpassing mbt Check-in en verzuimmelding
2016-11-11 Deelnemers HT 1PPG d.d. 16 november 2016 / 18:30-20:00 rekenmachinegebruik bij HT 1PPG d.d. 16 november 2016 / 18:30-20:00
2016-11-10 2e-jaars studenten GNK Q6 - indeling stationstoets PPG
2016-11-10 Deelnemers herhaaltoets 1PPG d.d. woensdag 16 november 2016 / 18.30 - 20.00 uur Deelnemers herhaaltoets 1PPG d.d. woensdag 16 november 2016 / 18.30 - 20.00 uur
2016-11-10 Studenten Biomedische Wetenschappen vervallen inloopspreekuur / cancelled office hour
2016-11-07 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-04 Eerstejaars geneeskunde studenten deadline insturen (gewijzigd) vaccinatie registratieformulier
2016-11-03 eerstejaars gnk en bmw uitslag stemming N-factor
2016-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Porfolio: logboek Q2 beschikbaar
2016-11-03 Tweedejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; logboek Q6 beschikbaar
2016-11-03 Laatstejaars studenten (BSc/MSc) / Final year master students VSB beurs na afstuderen / VSB scholarship after graduation
2016-10-28 Deelnemers B2CSIS3-1 d.d. 28 oktober 2016 VERBETERDE Antwoordsleutel en feedback B2CSIS3-1 d.d. 28 oktober 2016 beschikbaar in Blackboard
2016-10-28 Deelnemers B1MGZQ1-2 d.d. 28 oktober 2016 Antwoordsleutel B1MGZQ1-2 d.d. 28 oktober 2016 beschikbaar in Blackboard
2016-10-28 Deelnemers B1CSIS1-1 d.d. 28 oktober 2016 Antwoordsleutel B1CSIS1-1 d.d. 28 oktober 2016 beschikbaar in Blackboard
2016-10-28 Deelnemers bloktoets 1PPG d.d. 19 oktober 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 1PPG d.d. 19 oktober 2016
2016-10-28 Deelnemers B2MGZQ5-2 d.d. 28 oktober 2016 Antwoordsleutel B2MGZQ5-2 d.d. 28 oktober 2016 beschikbaar in Blackboard
2016-10-27 Deelnemers bloktoets 5MPV4 Medisch Professionele Vorming: 4, d.d. 14 oktober 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5MPV4 d.d. 14 oktober 2016
2016-10-25 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Aanmelden onderwijs Q2 Nature and Nurture
2016-10-24 Deelnemers B1MGZQ1-1 en B2MGZQ5-1 Individuele percentielscore beschikbaar in My Grades van de Blackboard-courses
2016-10-24 Alle studenten Tandheelkunde openingstijden Studie-en Informatiecentrum Tandheelkunde
2016-10-21 Deelnemers lijntoets B1MGZQ1-1 d.d. 7 oktober 2016 Gewijzigde antwoordsleutel lijntoets B1MGZQ1-1 d.d. 7 oktober 2016 / 9:00 - 10:45
2016-10-21 Deelnemers lijntoets B2MGZQ5-1 d.d. 7 oktober 2016 Gewijzigde antwoordsleutel lijntoets B2MGZQ5-1 d.d. 7 oktober 2016 / 9:00 - 10:45 uur
2016-10-21 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Aanmelden onderwijs Q2 Nature and Nurture
2016-10-20 Alle studenten Tandheelkunde opening T-Stip tijdens de herfstvakantie
2016-10-19 Eerste- en tweedejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde Onderwijs week 10 sluit eerder
2016-10-14 Eerstejaars studenten geneeskunde Avondonderwijs vaardigheden acute geneeskunde
2016-09-27 Eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen Voorlichting en aanmelding Q2 Nature and Nurture
2016-09-15 Eerste - en tweedejaars studenten GNK en BMW Check in systeem 5 september
2016-09-06 Herkansers Oud Curriculum jaar 2; GNK en BMW aanmelden via OSIRIS voor de toetsen van het uitfaserend 2e jaar, (oud curriculum).
2016-09-05 Cogroep 185 TKD1 en TKD2 cogroep 185
2016-09-05 Cogroep 184 TKD1 en TKD2 cogroep 184
2016-09-05 Cogroep 183 TKD1 en TKD 2 cogroep 183
2016-07-11 Coassistenten vanaf cogroep 179 Wijziging verdeelmomenten Senior Coschap
2015-12-07 Deelnemers bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015. Te bestuderen artikel t.b.v. bloktoets 5MPV2 Arts en context d.d. 9 december 2015.
2015-11-11 Derdejaars studenten geneeskunde ingedeeld in zintuigen en huid, periode 4 Werkgroepindeling wordt herzien
2015-11-05 eerstejaars BMW en GNK Instructie Beoordeling Professionaliteit; deadline 22 november
2014-10-21 Laatstejaars studenten met interesse in studie, onderzoek of taalcursus in buitenland CV-beurzen
2014-10-21 final year students interested in study, research or a language course abroad CV Grants
Hierboven worden berichten 1 t/m 66 van 66 actuele berichten weergegeven.
rss feed