Ad Valvas
Datum Aan Betreft
2017-06-28 deelnemers toetsen B1CSIS2-1 & -2 d.d. 31-3-17 en 23-6-17 gewijzigde antwoordsleutel tentamen B1CIS2
2017-06-28 deelnemers toets B1MGZQ4-2 23 juni 2017 gewijzigde antwoordsleutel B1MGZQ4-2
2017-06-28 1e-jaars studenten GNK Herhalen stationstoets PPG Q4
2017-06-27 students interested in study/internship abroad International Office: closed in July & absence of staff
2017-06-27 Studenten met interesse in studie/stage buitenland International Office: vakantiesluiting & afwezigheid medewerkers
2017-06-27 alle 1e en 2e-jaars studenten BMW en GNK Aanmelden voor hertoetsen in de week van 10 juli
2017-06-26 Deelnemers toets 4PPG 9 juni 2017 Gewijzigde antwoordsleutel 4PPG 9 juni 2017
2017-06-26 BMW: deelnemers toets B2CSIS4b d.d. 9 juni 2017 gewijzigde antwoordsleutel toets B2CSIS4b
2017-06-26 GNK: deelnemers toets B2CSIS4g d.d. 9 juni 2017 gewijzigde antwoordsleutel toets B2CSIS4g
2017-06-26 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2017-06-23 Deelnemers toets B1MGZQ4-2 d.d. 23 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1MGZQ4-2 d.d. 23 juni 2017
2017-06-23 Deelnemers toets B1CSIS2-2 d.d. 23 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel voor B1CSIS2-2 d.d. 23 juni 2017
2017-06-23 Deelnemers toets B2KVS2 d.d. 23 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per cluster voor de Klinische Vraagstukkentoets 23 juni 2017
2017-06-22 Studenten Tandheelkunde Locatie hertentamens
2017-06-22 Deelnemers herhaaltoets Psychoproblematiek (5O210) Repetitorgroep ter voorbereiding op de herhaaltoets
2017-06-21 Masterstudenten BMW Aanvragen Masterexamen BMW.
2017-06-21 (Reguliere) Derdejaars BMW en oudere jaars Bachelor studenten BMW en Pre master studenten Bachelor examen / (Voorwaardelijke) Toelating tot masterfase Biomedical Sciences
2017-06-21 Propedeuse studenten BMW (o.a. 'Eerstejaars' BMW) Aanvragen Propedeuse examen BMW / Toelating tot de post-propedeutische fase('2e jaar') BMW.
2017-06-21 Deelnemers toets 5O204 d.d. 14-6-2017 gewijzigde antwoordsleutel toets 5O204
2017-06-21 tweedejaars BMW panel Q8 BMW
2017-06-19 2e-jaars studenten geneeskunde Feedback stationstoets Q8 PCC en PPV
2017-06-19 Eerstejaars studenten geneeskunde en BMW Bindend studieadvies aan het einde van het eerste studiejaar
2017-06-19 Eerste- en tweedejaars studenten BMW Inschrijven Radboud Student Conference
2017-06-19 Eerste- en tweedejaars studenten GNK Inschrijven Radboud Student Conference
2017-06-19 derdejaars GNK omruilen leerboek psychiatrie
2017-06-16 Deelnelmers toets B1CSIS2-2, B1MGZQ4-2, B2KVS2 op 23 juni 2017 Gebruik rekenmachine
2017-06-16 Deelnemers B1MGZQ4-2 op 23 juni 2017 starttijd toets
2017-06-15 Studenten BMW/ BMS Na-inschrijving voor master cursussen BMW periode 1(sept.2017)/Register after the pre-registration period for period 1 (Sept.2017)
2017-06-15 Alle studenten die 5BOSA8 nog niet hebben gehaald Aanmelden voor 5BOSA8 studiejaar 2017 - 2018
2017-06-15 Deelnemers toets 5O204 d.d. 14-6-2017 Antwoordsleutel 5O204 14-6-2017
2017-06-09 Deelnemers toets 4PPG 9 juni 2017 Antwoordsleutel 4PPG 9 juni 2017
2017-06-09 BMW: Deelnemers toets B2CSIS4b d.d. 9 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel
2017-06-09 GNK: Deelnemers toets B2CSIS4g d.d. 9 juni 2017 Antwoordsleutel en feedback per onderdeel
2017-06-07 studenten BMW/BMS Gezocht: nieuwe studentleden OMT3 in studiejaar 2017-2018
2017-06-07 Deelnemers toetsen B2CSIS4b en B2CSIS4g 9 juni 2017 Gebruik rekenmachine
2017-06-06 Alle studenten Houd je contactgegevens via Studielink actueel
2017-06-05 Co-groep 193 TKD 1 & 2 Co-groep 193
2017-06-02 geneeskunde coassistenten in het Radboudumc formulier supervisie niveau
2017-06-01 Deelnemers toets 5O103 Antwoordsleutel 5O103 d.d. 31-5-2017
2017-05-30 Studenten Geneeskunde Aanmelding Propedeuse en Bachelor
2017-05-26 alle coassistenten verplichte voorbereiding JCI accreditatie
2017-05-26 Studenten in bezit van 2e druk leerboek Psychiatrie omruilactie voor derde druk
2017-05-24 Deelnemers toets B2KVS1 d.d. 7 april 2017 Sleutel toets B2KVS1 d.d. 7 april 2017
2017-05-24 Vierde jaars studenten BMW en derde jaars studenten GNK Blokboeken periode 10 nu beschikbaar
2017-05-23 studenten met interesse voor studie of stage buitenland Inloop spreekuur International Office woensdag 24 mei: 12.00u - 13.00u
2017-05-23 Eerstejaars en tweedejaars GNK en BMW Radboud Student Conference
2017-05-19 Bijna afgestudeerde bachelors geneeskunde Deelname cko9voor in augstus 2017 EN ba examendatum in augustus
2017-05-18 Bachelorstudenten geneeskunde oude curriculum Keuzeonderwijs volgen in studiejaar 17-18
2017-05-12 alle coassistenten (geneeskunde masterstudenten) voorbereiding coassistenten JCI accreditatie
2017-05-12 alle eerste jaars GNK en BMW instructie t.b.v. presentatie innovatieprojecten
2017-05-11 Studenten BMW en GNK Verwijderde items B1MGZ-Q3-2
2017-05-10 eerstejaars studenten GNK Anti HBS en PPG stationstoets
2017-05-01 Cogroep 192 TKD 1 en 2 cogroep 192
2017-05-01 Derdejaars studenten geneeskunde Voortgangsgesprek Medisch Professionele Vorming
2017-04-13 BMS/BMW/GNK/MMD students Holland Scholarship/ for study exchange - 2nd semester 2017/18
2017-04-03 Cogroep 191 TKD 1 en 2 cogroep 191
2017-03-22 derdejaars studenten en pre-masters Biomedische wetenschappen die volgend jaar de master BMS willen gaan doen aanmelden voor master Biomedical sciences
2017-03-15 Studenten die deelnemen aan de Q9/Q10 minoren in 2017/2018 Q9/Q10 minoren
2017-03-14 studenten geneeskunde FAQ verdelen cogroepen en overgang nieuwe master
2017-03-06 Cogroep 190 TKD 1 en 2 cogroep 190
2017-02-06 Cogroep 189 TKD 1 en 2 cogroep 189
2017-02-01 alle studenten afsluiting min een tunnel van M260 (KTC en auditorium) naar ziekenhuis
2017-01-12 Jaar 2; GNK en BMW Hertoets MGZ jaar 2, kwartaal 7 en 8 op 10-7-2017.
2016-12-14 Studenten GNK, BMW en MMD Inloop spreekuur International office
2016-12-05 3e jaars studenten geneeskunde na-aanmelden onderwijs periode 6 t/m 10 GNK jaar 3
2016-11-29 Eerstejaars studenten onvoldoende en herkansing EPTAS verslag
2016-11-29 Derdejaars studenten geneeskunde Aanmelden onderwijs GNK jaar 3 periode 6 t/m 10 studiejaar 1617
2016-11-22 Tweedejaars studenten geneeskunde Instrumenten voor tweedejaars studenten geneeskunde
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5OMZ2 Immunologie d.d. 2 november 2016
2016-11-17 Deelnemers bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016 Gewijzigde antwoordsleutel bloktoets 5B101 Hoofdlijnen Functionele Morfologie d.d. 1 november 2016
2016-11-14 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-07 alle studenten Tandheelkunde inloopspreekuur studieadviseur
2016-11-03 eerstejaars gnk en bmw uitslag stemming N-factor
2016-11-03 Eerstejaars studenten BMW en GNK e-Porfolio: logboek Q2 beschikbaar
2016-11-03 Tweedejaars studenten BMW en GNK e-Portfolio; logboek Q6 beschikbaar
2016-09-06 Herkansers Oud Curriculum jaar 2; GNK en BMW aanmelden via OSIRIS voor de toetsen van het uitfaserend 2e jaar, (oud curriculum).
2016-07-28 Deelnemers B1LS2-K4 Longitudinale toets (semester 2, hertoets Q4) d.d. 21-7-2016 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel B1LS2-K4 Longitudinale toets (semester 2, hertoets Q4) d.d. 21-7-2016
Hierboven worden berichten 1 t/m 77 van 77 actuele berichten weergegeven.
rss feed