Ad Valvas

Waar kan ik mijn fiets kwijt?!

Alle studenten

Zoek je een fietsenstalling, denk dan ook ens aan de (overdekte) fietsenstalling achter het Studiecentrum.

Er is voldoende ruimte in de afgesloten fietsenstallingen achter het Studiecentrum in de ‘kuil’. Via deze fietsenstalling kun je gebruik maken van de achterdeur van M205 (Studiecentrum).   Deze deur is open gesteld van 07:30 tot 18:00 uur ma t/m vr waardoor je de kortste weg naar deze overdekte stallingen kunt nemen.