Ad Valvas

Uitgifte verklaring student voor Work the World stages alleen nog via Centrale Studenten Balie RU

Studenten met Work the World stageplannen

Geen verklaring meer voor Work the World stages, per november 2019

Vanuit de commerciële organisatie Work the World wordt de mogelijkheid geboden om stages te lopen in het buitenland, onder meer tijdens de wachttijd. Voor een dergelijke stage wordt een verklaring gevraagd vanuit de universiteit, waarin wordt aangegeven dat de aanvrager als medisch student staat ingeschreven

Tot nu toe heeft het Radboudumc International Office uit coulance deze verklaringen afgegeven voor studenten die al in de wachttijd zaten en niet meer ingeschreven stonden aan de Radboud Universiteit.

Vanaf november 2019 zullen wij echter in lijn gaan werken met alle UMC's in Nederland en worden er geen verklaringen meer afgeven voor Work the World.

Lopende aanvragen

Alleen aanvragen die nu al lopen en waarvoor studenten geen inschrijvingsverklaring meer kunnen krijgen, zullen door ons nog in behandeling worden genomen tot uiterlijk eind oktober. Vanaf november worden deze aanvragen niet meer behandeld.

Zorg er daarom voor dat je je op tijd bij osn meldt!

Toekomstige aanvragen

Studenten die in de toekomst een stage willen lopen via Work the World, kunnen bij de centrale studenten balie van de Radboud Universiteit (Berchmanianum) een inschrijvingsverklaring in het Engels aanvragen.

Wil je deze stage in je wachttijd lopen, zorg er dan voor dat je de gevraagde verklaring aanvraagt bij de centrale studenten balie van de Radboud Universiteit vóórdat je afstudeert als bachelor!

P.S.: de examen commissie Geneeskunde geeft ook geen Work the World verklaringen af.


Met vriendelijke groeten,
Radboudumc International Office voor studenten