Ad Valvas

Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voortgangstoets d.d. 04-12-2019

Aan: Deelnemers voortgangstoets d.d. 04-12-2019

Deelname aan de VT is verplicht voor alle studenten die geneeskundeonderwijs volgen.

INDELING VOOR DE VOORTGANGSTOETS

In uw webdossier is de zaalindeling zichtbaar voor de voortgangstoets die op woensdag 4 december a.s. wordt afgenomen. U kunt deze indeling vinden in uw webdossier bij de rubriek "Toetsen"; eventueel naar beneden scrollen.

LET OP: studenten uit verschillende meetmomenten zijn door elkaar ingedeeld in toetszalen en rijen. Daarnaast is er een stoelnummer aan u toegewezen. U mag dus NIET op een willekeurige plek binnen uw rij plaatsnemen. Uw zaalindeling is anders dan die van uw studiegenoten binnen dezelfde jaargroep en/of hetzelfde meetmoment. Controleer uw indeling en noteer uw stoel- en rijnummer voordat u naar de toetszaal gaat.

Als u meent dat u ten onrechte niet bent ingedeeld of als uw indeling onjuist is kunt u dit via een e-STIP bericht melden bij de secretaris van de VBCN (Voortgangstoetsbeoordelingscommissie Nijmegen) tot en met maandag 25 november.

Aanpassingen van meetmomenten zijn zichtbaar in uw webdossier op woensdag 27 november.

Na 27 november worden aanpassingen van meetmomenten alleen nog opgenomen in een mutatiebestand en niet meer gepubliceerd in het webdossier. Indien u dan nog ten onrechte niet bent ingedeeld wordt u alleen toegelaten tot de VT op vertoon van een afgedrukt e-mailbericht van de secretaris VBCN en in een hiervoor aangewezen zaal.

U wordt dringend verzocht zich te melden in de zaal die in uw webdossier is gepubliceerd en gebruik te maken van het antwoordformulier dat u van de surveillant ontvangt.

Als u naar een verkeerde toetszaal gaat is de kans groot dat u wordt weggestuurd. Niet op de hoogte zijn van de lokalisatie van de toetszalen is geen excuus om te laat te komen.

OMDAT DE TEMPERATUUR IN DE TOETSZALEN MOEILIJK TE REGULEREN IS ADVISEREN WIJ U OM WARME KLEDING (VEST OF TRUI) MEE TE NEMEN.

REGLEMENT VAN ORDE