Ad Valvas

Stationstoetsen

3e (en 2e) jaars studenten Bachelor GNK / Premasters

Onderstaand bericht is specifiek bestemd voor:

 

Beste Studenten,


De afgelopen tijd is gewerkt aan een aantal scenario’s om de E5-vaardighedentoetsing voor derdejaars bachelorstudenten en premasters nog dit studiejaar te laten plaatsvinden.

Inmiddels hebben wij toestemming van de daarvoor bestemde commissies om deze toetsing, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. Te beginnen vanaf 12 juni aanstaande.

Deze toetsing zal plaatsvinden in kleine groepen, waarbij het in het geval van PPV mogelijk wordt gemaakt om voorafgaand, onder begeleiding van een docent, nog uitgebreid te kunnen oefenen.

Toetsdata en -tijden, indelingen en nadere instructies, o.a. over hygiënemaatregelen, zullen jullie tijdig ontvangen. Houd hiervoor Brightspace en je mailbox goed in de gaten.

Er zal worden ingedeeld volgens een door ons op te stellen rooster, waarbij wij vooralsnog zoveel als mogelijk willen aansluiten bij reguliere toetsdata (25 juni als regulier geroosterde toetsdatum komt echter te vervallen).

De indeling heeft voorrang boven elk ander geroosterd onderwijs.


Ook voor studenten die (1) dit studiejaar hun Bachelor afronden én (2) de Q8- en/of de Q6-stationstoets nog moeten herkansen (deze twee voorwaarden!) zal toetsing in de komende periode worden nagestreefd.

Voor studenten die hun Q8-stationstoets nog moeten afleggen of herkansen en/of hun Q6-stationstoets nog moeten herkansen, maar dit studiejaar nog niet hun Bachelor afronden, komt er komend studiejaar een oplossing.

 

Met vriendelijke groet,

Ellemieke Rasenberg, examinator Leerlijn PPG a.i.
Martin Gerhardus, plv. examinator Leerlijn PPG a.i.