Ad Valvas

Inschrijven onderwijs bachelor biomedische wetenschappen en geneeskunde Osiris van 13 juli tot en met 27 juli

Studenten bachelor biomedische wetenschappen en geneeskunde

Vanaf studiejaar 2020 – 2021 word je niet meer automatisch voor het onderwijs ingeschreven. Dit moet je zelf gaan doen. Inschrijven gaat voortaan via Osiris. Je schrijft je per semester in voor de cursussen die je in dat semester wilt volgen. Hieronder krijg je informatie over hoe in te schrijven, in welke periode je kunt inschrijven en waar je meer informatie kunt vinden. De informatie gaat over het onderwijs van het eerste semester.

Wie moeten zich inschrijven?

Alle studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde die volgend jaar in het eerste semester bachelor onderwijs uit jaar 1, 2 of 3 volgen. Dit zijn dus alle reguliere tweede en derdejaars studenten en alle vertraagde studenten.

Het geldt niet voor de nieuwe eerstejaars studenten die dit jaar aan de studie beginnen. Zij worden (alleen) het eerste semester door de opleiding ingeschreven.

Wanneer schrijf ik me in?

Regulier onderwijs

Inschrijving open

Inschrijving sluit

13-7-2020

27-7-2020

 

Minoren en koba*

Inschrijving open

Inschrijving sluit

1-6-2020

8-6-2020

 

Keuzeonderwijs*

Inschrijving open ronde 1

Inschrijving sluit

1-6-2020

8-6-2020

 

Inschrijving open ronde 2

Inschrijving sluit

15-6-2020

22-6-2020

 

De inschrijftermijnen voor het keuzeonderwijs en de minoren zijn dus al verstreken. Ze zijn wel in dit bericht opgenomen om deze onderdelen te onderscheiden van het reguliere onderwijs. In de periode 13-7 tot 27-7 is het dus niet mogelijk om je voor minoren, koba of keuzeonderwijs in te schrijven.

Hoe schrijf ik me in?

Je schrijft je per cursus in. Wil je bijvoorbeeld MGZQ5 volgen dan schrijf je je in Osiris in voor

MED-B2MGZK5. Alle cursussen vind je verder met vakcodes in de bijlage van de OER GNK en OER BMW.

 

Hoe schrijf ik me uit?

Je kunt je tot één week voor de start van het kwartaal, de minor, koba of vko uitschrijven.

 

Hoe zit het met de niveaus van klinische vraagstukken van geneeskunde?

De code voor aanmelding voor de klinische vraagstukken is een andere code dan de cursuscode in de OER. Gebruik voor aanmelding voor het onderwijs en de toetsen van klinische vraagstukken de code MED-BKVS1-4. De aanmelding voor de toetsen doe je twee keer per semester omdat er elk semester ook twee KVS-toetsen zijn. Je kunt je nu nog niet voor het vervolgniveau inschrijven. Dit kan pas als de uitslag van de eerste toets van het semester is verwerkt. Je schrijft je dus één keer voor de cursus in (semester) en twee keer voor de toets (kwartaal).

 

Moet ik me apart voor de toetsen inschrijven?

Nee, dit hoeft niet. Met een succesvolle cursusinschrijving ben je ook automatisch aangemeld voor de eerste gelegenheid van de toets. Let wel op de uitzondering bij klinische vraagstukken.

 

Wat gebeurt er als ik me niet inschrijf?

Dan mag je geen onderwijs volgen en ben je niet ingeschreven voor de toets.

 

Kan ik me ook alleen voor de toets inschrijven?

De inschrijving voor een tweede gelegenheid voor een toets (een herkansing) is, net zoals voorgaande jaren, een toetsinschrijving via Osiris. Dat geldt ook als je een reguliere toets wil gebruiken als herkansing.

 

Hoe zit het met de ingangseisen?

Als je niet aan de ingangseisen voldoet krijg je een melding en blokkeert Osiris de inschrijving. Klopt dit niet of heb je hier vragen over dan kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur.

 

Waar vind ik hulp?

De Osiris-handleiding is te vinden via de helpknop/RU-instructies in Osiris student:

Osiris handleiding.

Daarnaast vind je uitgebreide informatie over het inschrijven in de studiegids:

studiegids biomedische wetenschappen en studiegids geneeskunde

Informatie over het opleidingsprogramma en de ingangseisen vind je in de:

 OER biomedische wetenschappen en OER geneeskunde

 

In de Brightspacecourse onderwijs op afstand is onder Activities – Discussions een forum aangemaakt Inschrijven/aanmelden Osiris, waarin vragen gesteld kunnen worden.

De bachelor opleidingen biomedische wetenschappen en geneeskunde,

Radboudumc Health Academy.