Ad Valvas

Inloopspreekuur studieadviseur BMW/BMS vervalt 22-9 t/m 6-10 / cancellation walk-in hour study advisor BMS Sept. 22 - Oct. 6

Studenten Biomedische Wetenschappen / students Biomedical Sciences

Wegens training en vakantie zullen de inloopspreekuren van 22 en 29 september en het inloopspreekuur van 6 oktober voor de studieadviseur BMW/BMS komen te vervallen. Op dinsdag 13 oktober is weer het eerstvolgende inloopspreekuur

 

Due to training and holidays, the weekly walk-in hours at the study advisor BMS are cancelled from Sept 22 - Oct 6. Tuesday the 13th of October will be the first regular walk-in hour.