Ad Valvas

Aanmelden Bacheloronderzoeksstage en Bachelor Writing

Derdejaars Biomedische Wetenschappen

Beste derdejaars student BMW,

Aanmelden in Osiris voor de Bacheloronderzoeksstage (MED-B3BOS) is nog tot en met 8 oktober mogelijk. Eén aanmelding voor of K1 of K2 voor MED-B3BOS volstaat.

Aanmelden in Osiris voor Bachelor Writing (MED-B3WR) K2 (niet nominale studenten) en K4 (nominale studenten) zie informatie in de studiegids/fmw.

Chantal Knibbeler

Onderwijsproducent