Ad Valvas

Studenten lopende master stages GNK

studenten Master Geneeskunde


Helaas hebben we voor het CKO9 onderwijs weer moeten overstappen naar virtueel onderwijs. Daarmee is de mogelijkheid voor stagiaires GNK van reeds gestarte stages om aan te sluiten  bij het COO SPPS verloren gegaan.

 

Wilt u toch gebruik maken van deze vorm van (beperkte) ondersteuning dan graag een e-mail aan Hans.Otten@radboudumc.nl, dan plannen we een vragenuur of een persoonlijk vraagmoment in.

 

Met vriendelijke groet,

Hans Groenewoud en Hans Otten