Ad Valvas

Inschrijving in Osiris voor onderwijs tweede helft van het studiejaar deadline 6 december

Bachelor studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde

Inschrijven onderwijs bachelor biomedische wetenschappen en geneeskunde tweede helft van het studiejaar.

Wie moeten zich inschrijven?

Alle studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde die in de tweede helft van het studiejaar bachelor onderwijs uit jaar 1, 2 of 3 volgen. Dit zijn dus alle reguliere eerste-, tweede- en derdejaars studenten en alle vertraagde studenten.

Eerstejaars studenten schrijven zich dus nu ook in voor onderwijs van semester twee.

Wanneer schrijf ik me in?

Regulier onderwijs

Inschrijving open

Inschrijving sluit

30-11-2020

6-12-2020

Keuzeonderwijs jaar 2

Inschrijving open ronde 1

Inschrijving sluit

9-11-2020

16-11-2020

 

Inschrijving open ronde 2

Inschrijving sluit

23-11-2020

30-11-2020

 

In de periode 30-11 tot 6-12 is het dus niet meer mogelijk om je nog voor keuzeonderwijs in te schrijven.

Hoe schrijf ik me in?

Je schrijft je per cursus in. Wil je bijvoorbeeld MGZ-Q3 volgen dan schrijf je je in Osiris in voor

MED-B1MGZK3. Alle cursussen vind je met vakcodes in de studiegids GNK en studiegids BMW en in de bijlage van de OER GNK en OER BMW.

 

Hoe schrijf ik me uit?

Je kunt je tot twee weken voor de start van het kwartaal, de minor of het vko uitschrijven.

 

Hoe kan ik mijn voorkeuren opgeven voor de klinische minoren van jaar 3 van geneeskunde?

Je kunt je voorkeuren aangeven in de zogenaamde aanmeldcursus (MED-AANMELD-MINK). De onderwijsorganisatie zorgt voor de indeling in de klinische minor en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Je schrijft je dus niet rechtstreeks in voor een klinische minor. Zie voor meer informatie de inschrijfinstructie klinische minoren.

 

Hoe zit het met de niveaus van klinische vraagstukken, Q7Q8, van geneeskunde?

De code voor aanmelding voor de klinische vraagstukken is een andere code dan de cursuscode in de OER. Gebruik voor aanmelding voor het onderwijs en de toetsen van klinische vraagstukken de code MED-BKVS1-4. De aanmelding voor de toetsen doe je twee keer per semester omdat er elk semester ook twee KVS-toetsen zijn. Je kunt je voor niveau 1 inschrijven. Nadat de uitslag van de eerste toets van het semester is verwerkt, schrijf je je in voor het volgende niveau. Je schrijft je dus één keer voor de cursus in (semester) en twee keer voor de toets (kwartaal).

 

Moet ik me apart voor de toetsen inschrijven?

Nee, dit hoeft vrijwel niet. Met een succesvolle cursusinschrijving ben je ook automatisch aangemeld voor de eerste gelegenheid van de toets.

Let wel op de uitzondering bij klinische vraagstukken (jaar 2 GNK en jaar 3 GNK)en het afsluitende tentamen van MGZ, MED-B2MGZ, (jaar 2 GNK en jaar 2 BMW).

 

Wat gebeurt er als ik me niet inschrijf?

Dan mag je geen onderwijs volgen en ben je niet ingeschreven voor de toets.

 

Kan ik me ook alleen voor de toets inschrijven?

De inschrijving voor een tweede gelegenheid voor een toets (een herkansing) is een toetsinschrijving via Osiris. Dat geldt ook als je een reguliere toets wil gebruiken als herkansing.

 

Kan ik onderwijs herhalen uit het voorgaande jaar?

Wil je cursussen uit voorgaande jaren herhalen, dan meld je je hiervoor ook aan in Osiris. Zie voor meer informatie voor aanmelding en het rooster de informatie in de studiegids. Hou er rekening mee dat je bij onderwijs op de campus niet aan kan sluiten in verband met de beperkende Covid-maatregelen.

 

Hoe zit het met de ingangseisen?

Het tweede - en derde jaar geneeskunde heeft ingangseisen voor het onderwijs van Q7Q8 (semester 4) en Q11Q12 (semester 6). Als je niet aan de ingangseisen voldoet, word je nadat alle toetsuitslagen bekend zijn door de onderwijsorganisatie uit het onderwijs gehaald.

 

Waar vind ik hulp?

De Osiris-handleiding is te vinden via de helpknop/RU-instructies in Osiris student:

Osiris handleiding.

Daarnaast vind je uitgebreide informatie over het inschrijven in de studiegids:

studiegids biomedische wetenschappen en studiegids geneeskunde

Informatie over het opleidingsprogramma en de ingangseisen vind je in de:

 OER biomedische wetenschappen en OER geneeskunde

Informatie over de aanmelding klinische minoren jaar 3 van geneeskunde vind je in de:

                Inschrijfinstructie klinische minoren

 

Daarnaast vind je in de bijlage een document met Frequently Asked Questions and Answers, die we opgesteld hebben naar aanleiding van de aanmeldingsperiode voor de eerste helft van het studiejaar.

 

De bachelor opleidingen biomedische wetenschappen en geneeskunde,

Radboudumc Health Academy.