Ad Valvas

Voorlopige aanpassing tijdstip inloopspreekuren International Office/Temporary adjustment time walk in hours International Office

Alle studenten met interesse in het buitenland/All students with an interest in going abroad

Beste studenten,

I.v.m. de huidige maatregelen rondom het corona virus vinden de inloopspreekuren nog steeds telefonisch plaats.Gedurende de periode dat de inloopspreekuren telefonisch plaatsvinden, zal het tijdstip van de inloopspreekuren worden aangepast naar: woensdagen van 13:00 - 13:30.

Via het StIP kun je telefonisch worden doorgeschakeld voor het inloopspreekuur. Mocht je een urgente vraag hebben, dan verzoeken wij je deze per mail aan ons toe te sturen via internationalofficestudents@radboudumc.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear students,

Due to the current Covid-19 measures, the walk in hours still take place via phone instead of in person. As long as the walk in hours take place via phone, the time of the walk in hours will be adjusted to: Wednesdays from 13:00 - 13:30 hours.

StIP desk can put through your call for the walk in hour.Do you have an urgent question? Please send us an email via internationalofficestudents@radboudumc.nl.