Ad Valvas

Introductie Youcanbookme voor directe afspraken met Studieadviseur of International Office

GNK, BMW, BMS en MMD studenten

For English read the text below.

Met ingang van 1 maart 2021 gaat voor de Studieadviseurs en voor het International Office een gecontroleerde introductie starten met het on-line afsprakensysteem Youcanbookme. Dit houdt in dat je nog steeds belt met het STIP als je een afspraak wilt maken met een studieadviseur of met het International Office, maar dat het STIP je dan een link geeft naar de Youcanbookme agenda van de studieadviseur of medewerker van het International Office. Eind maart gaan we deze werkwijze evalueren en gaan we hopelijk snel daarna met Youcanbookme werken zonder dat je eerst het STIP belt. Je kunt dan zelf rechtstreeks een afspraak plannen met een studieadviseur of met een medewerker van het International Office. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jullie bevindingen die kunnen gestuurd worden naar: studentenvoortgangsadministratie@radboudumc.nl.

 

As of March 1, 2021, a controlled introduction to the online appointment system Youcanbookme will start for the study advisors and the internation office. This means that you are still call StIP if you would like to make an appointment with a study advisor or with the International Office, but in this case StIP will provide you with a link to the Youcanbookme agenda of the study advisor or employee of International Office. At the end of March we will evaluate this method and hopefully soon afterwards we will start working with Youcanbook me without calling StIP first. You can then schedule an appointment directly with a study advisor or with International Office. Of course, we are also curious about your findings, which can be sent to: studentenvoortgangsadministratie@radboudumc.nl.