Ad Valvas

Rekenmachine gebruik

Deelnemerfs B1MGZK1 en B2MGZK5 d.d. 10-11-2021

Tijdens de toets B1MGZK1 A2 en B2MGZK5 A2 d.d. 10-11-2021 mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine Casio type fx-82MS