Ad Valvas

Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voortgangstoets d.d. 08-12-2021

Deelnemers voortgangstoets 8 december 2021

Zaalindeling, kledingadvies en overige richtlijnen voor de voortgangstoets op 08-12-2021

Aan: Deelnemers voortgangstoets d.d. 08-12-2021

 

Deelname aan de VT is verplicht voor alle studenten die geneeskundeonderwijs volgen.

 

INDELING VOOR DE VOORTGANGSTOETS

In OSIRIS is de indeling zichtbaar voor de voortgangstoets die op woensdag 08 december 2021 a.s. wordt afgenomen.

Voor deze voortgangstoets zijn alle studenten (meetmoment 01 tot en met meetmoment 24) ingedeeld voor de papieren, summatieve voortgangstoets.

 

LET OP: studenten worden door elkaar ingedeeld in de toetszalen en rijen. Er is een stoelnummer aan u toegewezen. U mag dus NIET op een willekeurige plek binnen uw rij plaatsnemen. Uw zaalindeling is anders dan die van uw studiegenoten binnen dezelfde jaargroep en/of hetzelfde meetmoment. Controleer uw indeling en noteer uw ingang, stoel- en rijnummer voordat u naar de toetszaal gaat.

 

Indien u onverhoopt niet of verkeerd ingedeeld bent voor de voortgangstoetsing, neem dan z.s.m. contact op met de secretaris van de Voortgangstoetscommissie (VBCN), zodat zij u alsnog kan indelen of uw indeling kan wijzigen. U kunt hiervoor een bericht via Topdesk sturen aan Commissie Voortgangstoetsing ten name van Liza Kozlowska, secretaris Voortgangstoetsing. Doet u dit zo snel mogelijk!

 

Vanaf 30 november 2021 zijn aanpassingen van meetmomenten niet meer gepubliceerd in OSIRIS.

Wanneer u wordt na-ingedeeld voor de voortgangstoets, wordt u alleen toegelaten in de toetszaal op vertoon van een afgedrukt e-mailbericht van de secretaris VBCN in een hiervoor aangewezen zaal.

 

ZAALINDELING EN KLEDINGADVIES SUMMATIEVE TOETSING

 

U wordt dringend verzocht zich te melden in de zaal die via OSIRIS is gecommuniceerd en gebruik te maken van het antwoordformulier dat u van de surveillant ontvangt.

Als u naar een verkeerde toetszaal gaat is de kans groot dat u wordt weggestuurd.

 

Door de huidige Coronamaatregelen zijn er veel verschillende locaties waar de voortgangstoets wordt afgenomen. Zorg dat u weet waar u verwacht wordt.

(Zie hiervoor: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/studenten/academisch-onderwijs/toetsing-en-examens-en-regelgeving-biomedische-wetenschappen/toetslocatiesen https://www.ru.nl/uvb/campus/gebouwen/).

Niet op de hoogte zijn van de lokalisatie van de toetszalen is geen excuus om te laat te komen.

 

Omdat de temperatuur in de toetszalen moeilijk te reguleren is, adviseren wij u om warme kleding (vest of trui) mee te nemen.

 

REGLEMENT VAN ORDE SUMMATIEVE TOETSING

Te laat? Dan GEEN deelname! U mag de zaal 30 minuten na aanvang van de toets verlaten.