Ad Valvas

aanvullende corona informatie

deelnemers voortgangstoets 08-12-2021

Extra informatie voor de studenten Geneeskunde

VOORTGANGSTOETS GENEESKUNDE – 8 december 2021

 

Beste student,

Op 8 december neem je deel aan de Voortgangstoets Geneeskunde. Deze toets vindt alleen plaats op locatie; je hebt inmiddels een bericht van plaatsing ontvangen. Het is niet mogelijk om de toets online te maken.

Zoals je weet zijn op dit moment coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen zijn bepaald door de Rijksoverheid en gelden tot minimaal 19 december aanstaande. Ook tijdens de Voortgangstoets gelden deze maatregelen. Hieronder vermelden we de maatregelen die voorafgaand en tijdens de afname van toepassing zijn. Houd je aan onderstaande maatregelen.

Voor meer informatie omtrent de coronamaatregelen in het hoger onderwijs zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs/corona-en-regels-voor-hogescholen-en-universiteiten