Vanwege modernisering van ons ICT landschap is deze pagina verplaatst en vernieuwd.

De nieuwe vacatureladder voor stages is te vinden op: https://healthacademy-web.radboudumc.nl/vacatureladder/.

Voeg de link naar de nieuwe pagina toe aan je favorieten, want deze pagina gaat op 01-03-2023 offline.

Op zoek naar de vacatureladder student-assistentschappen? Alternatief voor studenten: Vacatures Radboudumc. Alternatief voor aanbieders: FLEXbureau, intern uitzendbureau - Radboudumc

Op zoek naar het studentenprikbord? De Medische Faculteits Vereniging Nijmegen heeft voor een alternatief gezorgd: https://www.mfvn.nl/mfvn-prikbord

Due to modernization of our ICT landscape, this page has been moved and updated.

The new vacancy ladder for internships can be found at: https://healthacademy-web.radboudumc.nl/vacatureladder/.

Add the link to the new page to your favorites, because this page will go offline on 01-03-2023.

Looking for the vacancy ladder student assistantships? Alternative for students: Vacancies Radboudumc. Alternative to providers: FLEXbureau, internal employment agency - Radboudumc

Looking for the student bulletin board? The Medical Faculty Association Nijmegen has provided an alternative: https://www.mfvn.nl/mfvn-prikbord