Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

Op de vacatureladder kunnen docenten c.q. afdelingen van het Radboudumc en instellingen van buiten het UMC (via een interne stage-begeleider) bekend maken dat zij een stageplaats beschikbaar hebben voor studenten Geneeskunde en/of studenten Biomedische Wetenschappen.

Tip voor stage-aanbieders
Vermeld in ieder geval de volgende informatie:
- doel stage
- tijdsbeslag in weken en dagen per week
- plaats waar stage gelopen kan worden
- email-adres en/of telefoonnummer en postadres
- stageplek vervuld? meld dit op het prikbord door uw oorspronkelijke bericht te openen en mbv de knop 'reageer' een reactie te plaatsen

Studenten van het Radboudumc die van een van de aangeboden stageplaatsen gebruik willen maken dienen:
- contact op te nemen met de stage-aanbieder
- gezamenlijk met de stage-aanbieder een stageplan op te stellen
- het stageplan ruim voor aanvang van de stage in te dienen bij de Examencommissie.
Nota Bene: de stage mag pas daadwerkelijk beginnen NADAT de Examencommissie goedkeuring aan het stageplan gegeven heeft. Eerder beginnen is niet toegestaan.


De vacatureladder is te raadplegen via de Radboudumc website via de ingangen voor student, professional en medewerker.
Plaatsen van berichten en reageren binnen de stage-vacatureladder is alleen mogelijk voor medewerkers van het Radboudumc.

Korte toelichting voor gebruik
- Om een bericht of een reactie te plaatsen is het noodzakelijk dat u inlogt op het prikbord.
- Medewerkers van het Radboudumc kunnen inloggen met hun z-nummer en UMC-wachtwoord.

Stage-aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de tekst op de vacatureladder. Ook zijn zij zelf ervoor verantwoordelijk om via een reactie op de vacatureladder kenbaar te maken of de desbetreffende stageplaats inmiddels bezet is.
Het Radboudumc behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om ongepaste berichten zonder meer te verwijderen.