Vacatureladder student-assistentschappen Radboudumc

Op de vacatureladder kunnen docenten c.q. afdelingen van het Radboudumc bekend maken dat zij een betaald student-assistentschap beschikbaar hebben voor studenten Geneeskunde en/of studenten Biomedische Wetenschappen.
Zie ook de informatie in de folders: folder 1, folder 2 of folder 3

Het doel van deze vacatureladder is vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Aanbieders van het student-assistentschap zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling (schaal 6) en arbeidscontracten. Voor vragen hieromtrent kunnen zij terecht bij de P&O functionaris van de desbetreffende afdeling.

Tip voor aanbieders van het student-assistentschap.
Vermeld in ieder geval de volgende informatie:
- doel van het student-assistentschap
- tijdsbeslag in uren per week
- plaats waar werkzaamheden worden uitgevoerd
- aangeven van voorwaardes (ingangsniveau, ervaring vereist etc) en of er sprake is van een inwerkperiode
- emailadres en/of telefoonnummer en postadres
- student-assistentschap vervuld? meld dit op de vacatureladder door uw oorspronkelijke bericht te openen en mbv de knop 'reageer' een reactie te plaatsen

Studenten van het Radboudumc die van een van de aangeboden plaatsen gebruik willen maken dienen:
- contact op te nemen met de aanbieder
- gezamenlijk met de werkgever een plan op te stellen en een contract te maken.

Deze vacatureladder is te raadplegen via de Radboudumc website via de ingangen voor student, professional en medewerker.

Korte toelichting voor gebruik
- Om een bericht of een reactie te plaatsen is het noodzakelijk dat u inlogt op het prikbord.
- Medewerkers van het Radboudumc kunnen inloggen met hun z-nummer en UMC-wachtwoord.
- Plaatsen van een bericht of reactie is alleen mogelijk voor medewerkers van het Radboudumc.

Aanbieders van student-assistentschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de tekst op de vacatureladder. Ook zijn zij zelf ervoor verantwoordelijk om via een reactie op de vacatureladder kenbaar te maken of de desbetreffende vacture inmiddels vervuld is.
Het Radboudumc behoudt zich echter ten alle tijden het recht voor om ongepaste berichten zonder meer te verwijderen.