Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Veerkracht van geriatriepatiënten
#1
Myrthe Swart


14-04-2022 10:38
Binnen de afdeling geriatrie loopt een onderzoek naar de veerkracht van patiënten. Met veerkracht (ook wel resilience genoemd) bedoelen we hoe goed iemand in staat is te herstellen van een ziekte of behandeling. Het primaire doel van ons onderzoek is het ontwikkelen van maten om veerkracht te kunnen meten. Hiervoor meten we o.a. handknijpkracht, vermoeidheid, psychologisch welbevinden, mobiliteit en kwetsbaarheid. Ook gebruiken we gegevens uit het medisch dossier.

Er zijn volop mogelijkheden voor lange en korte stages. Een stage binnen dit project bestaat uit een praktisch deel, waarbij je metingen uitvoert en vragenlijsten afneemt bij geriatriepatiënten, en een inhoudelijk deel, waarbij je met beschikbare data je eigen onderzoeksvraag beantwoordt rondom veerkracht. Er zijn verschillende mogelijkheden voor onderzoeksvragen, bijvoorbeeld:

1. Hoe verandert de handknijpkracht gedurende opname?
2. Hoe veranderen mobiliteit, inspanning, psychologisch welbevinden, (…) gedurende opname?
3. In hoeverre is er samenhang tussen handknijpkracht en inspanning, slaap, psychologisch welbevinden, (i)ADL, temperatuur, bloeddruk, (…) gemeten gedurende opname?
4. Haalbaarheidsanalyse: wat is de bruikbaarheid van de huidige data ten behoeve van onderzoek? Met andere woorden, wat zijn de sterke en zwakke punten van onze dataset en dataverzameling en wat betekent dit als we deze data gaan gebruiken voor ons onderzoek?

Het project is geschikt voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, technische geneeskunde of aanverwante opleiding. Startdatum en duur van de stage kan in overleg afgestemd worden. Vanaf juni 2022 zijn er plekken beschikbaar.

Heb je interesse? Stuur me per mail een korte motivatie en je cv, dan plannen we daarna een kennismakingsgesprek.

#2
Myrthe Swart


27-05-2022 09:14
Deze stageplek is beschikbaar vanaf juni 2022, later starten (bijvoorbeeld in september) is zeker ook mogelijk.
Er zijn mogelijkheden voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Meer epidemiologisch kan je bijvoorbeeld kijken naar de predictieve waarde van grip work; kwalitatief kan je kijken naar het thuisgebruik van een handknijpkracht apparaat.