Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Wetenschappelijke stage - optimalisatie antibiotica toediening
#1
Charlotte de Bree


24-05-2022 12:47


VACATURE ONDERZOEKSSTAGE – continue toediening van antibiotica bij opgenomen patiënten

Ben jij een enthousiaste student geneeskunde met interesse in infectieziekten en antibiotic stewardship? Dan zoeken wij jou!

ACHTERGROND
Antibiotica zijn een van de meest voorgeschreven medicatie bij opgenomen patiënten. Zo’n 35% van de opgenomen patiënten in het Radboudumc krijgt antibiotica voorgeschreven.
Antibioticaklassen kennen verschillende werkingsmechanismen en beschikken daarnaast over verschillende farmacokinetische eigenschappen. Daarnaast verschillen de therapeutische indices (AUC>MIC, tijd boven MIC, topspiegel/MIC) per antibioticumgroep. Zogenaamde B-lactam antibiotica, waartoe penicillines, cefalosporines en carbapenems behoren, worden frequent voorgeschreven en dienen vanwege een korte halfwaardetijd en een relatie tussen de tijd dat de bloedspiegel hoger is dan de MIC (gevoeligheid) van de bacterie, veelal meerdere keren per dag (intermitterend) toegediend te worden. Enkele meta-analyses laten zien dat in het geval van ernstige infecties, er een overlevingsvoordeel gezien wordt, wanneer deze patiënten behandeld worden met een continue lopend infuus (24uur per dag) met bepaalde antibiotica (zoals piperacilline-tazobactam), in vergelijking met dezelfde hoeveelheid antibiotica verdeelt over enkele giften per dag. Dit voordeel zou kunnen berusten op de farmacokinetische eigenschappen van deze middelen. Naast genoemde voordelen, zouden er mogelijk ook nadelen kunnen kleven aan continue toediening. Wanneer een patiënt vocht of andere medicatie toegediend dient te krijgen, zal dat resulteren in de noodzaak voor een tweede infuus, met complicatierisico’s van dien, zoals een flebitis. Ook zou een continu infuus patiënten kunnen beperken in hun mobiliteit en daarmee herstel.
De intensive care is onlangs als eerste afdeling binnen het Radboud begonnen met continue toediening van een selectie van antibiotica.
De antibioticacommissie en het antibiotic stewardship team (A-team) van het Radboudumc willen onderzoeken wat de effecten zijn van implementatie van continue toediening van het veel voorschreven, breedspectrum antibioticum piperacilline-tazobactam op een verpleegafdeling.

DOEL
Evalueren wat de gebruikerservaringen zijn van continue toediening van piperacilline-tazobactam, vanuit patiënt, verpleegkundige als art perspectief.

METHODE
Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op de afdeling abdominale chirurgie (als proeftuin voor de rest van het ziekenhuis) voor en na introductie van continue toediening van piperacilline-tazobactam.

WAT ZIJN JOUW TAKEN
• Opzetten van de studie
• Onderwijs en instructies verpleging
• Voor- en nameting (dossierstudie in het elektronisch patiëntendossier) rondom introductie van continue toediening van piperacilline-tazobactam van aantal infusen per patiënt en infuus relateerde complicaties zoals flebitis
• Interviews met patiënten
• Interviews met verpleging
• Verwerken van gegevens in database (Castor)
• Analyseren van onderzoeksgegevens
• Beschrijven van resultaten in stageverslag

BEGELEIDING
Het project wordt uitgevoerd door het A-team en de antibiotica commissie. De dagelijkse begeleiding zal plaatsvinden door Jeroen Schouten, Jacobien Hoogerwerf en Charlotte de Bree.

DUUR
3-6 maanden. Een onderzoeksstage behoort in overleg tot de mogelijkheden.

STARTDATUM
In overleg.

INTERESSE?
Mail dan je motivatiebrief en een kort CV naar charlotte.debree@radboudumc.nl, jeroen.schouten@radboudumc.nl, en jacobien.hoogerwerf@radboudumc.nl ‘
Mail gerust bij vragen.