Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Wetenschappelijke stage masterstudent HTA -longkankerscreening HIV patienten
#1
Charlotte de Bree


24-05-2022 12:49


VACATURE WETENSCHAPPELIJKE STAGE MASTER STUDENT

Kosten-effectiviteitsanalyse longkanker screening Nederlandse HIV patiënt

Ben jij een enthousiaste master student gezondheidswetenschappen met interesse in Health Technology Assesment, infectieziekten en screeningsonderzoek, dan zoeken wij jou!

ACHTERGROND
In Nederland leven zo’n 23000 mensen met humaan immunodeficiëntie virus (HIV). Sinds de introductie van de gecombineerde antiretrovirale therapie (cART) in 1996 is HIV voor veel mensen een chronische aandoening geworden. Het gevolg is dat we meer en meer te maken hebben met een ouder wordende HIV-populatie.
Sinds cART beschikbaar is in Nederland, is het risico op sterfte ten gevolge van AIDS drastisch gereduceerd. Sterfte is nu veelal het gevolg van niet-AIDS gerelateerde comorbiditeit, niet-AIDS-gerelateerde maligniteiten, cardiovasculaire ziekte en chronische leverziekten.
Het aandeel longkanker in de totale morbiditeit en mortaliteit binnen de HIV populatie is groot. De incidentie van longkanker lijkt hoger te zijn binnen de HIV populatie in vergelijking met algemene populatie. Dit kan mede het gevolg zijn van rookgedrag, immuungecompromiteerde status en inflammatoire status ten gevolgde van HIV zelf. Mede gezien het stadium waarin de ziekte ontdekt wordt, zijn de overlevingskansen na het stellen van de diagnose longkanker slecht.
Nationaal en internationaal longkanker screeningsonderzoek van de rokende, algemene bevolking middels herhaalde low dose CT heeft laten zien, dat screening resulteert in longkanker gerelateerde sterfte. Hoewel dit (nog) niet heeft geleid tot implementatie van een dergelijk screeningsprogramma, zal er wel proefbevolkingsonderzoek naar longkanker screening van start gaan. Grootschalig onderzoek naar de potentiele winst en nadelen van longkanker screening binnen HIV populatie is tot op heden niet uitgevoerd. Een modeleringsstudie in de VS laat zien dat screeningsonderzoek middels low dose CT zinvol is binnen de rokende HIV populatie. Potentiele nadelen van screeningsonderzoek binnen HIV populatie zijn onder andere te vinden in de belasting met extra onderzoeken in een populatie met toch al veel zorgcontacten en een mogelijk groter risico op fout positieve uitslagen ten opzichte van de algehele bevolking (gezien doorgemaakte pulmonale problematiek ten tijden van immuungecompromiteerde status) .
Om meer inzicht te krijgen in potentiele voor- en nadelen van longkanker screeningsonderzoek van rokende, Nederlandse HIV populatie, is een modeleringsstudie met kosten-effectiviteitsanalyse van groot belang.

DOEL
Model ontwikkelen om klinische effectiviteit, risico’s en kosteneffectiviteit van screeningsonderzoek middels low dose CT te onderzoeken in rokende, Nederlandse HIV populatie.

METHODE
Stichting HIV Monitoring beheert een unieke database waarin >21000 Nederlandse patiënten met HIV opgenomen zijn. Deze database bevat een indrukwekkende hoeveelheid informatie over Nederlandse HIV patiënten, zoals behandelhistorie, verloop van immuunstatus, comorbiditeit, leefstijlfactoren zoals rookgedrag en doodsoorzaken.
Met input vanuit de literatuur, data afkomstig van stichting HIV monitoring, ontwikkeld je in samenwerking met afdeling infectieziekten en de afdeling health evidence en andere relevante stakeholders binnen het Radboudumc ontwikkel je een model om potentiele kosten-effectiviteit van longkanker screening te onderzoeken.

STARTDATUM
In overleg.

WAT ZIJN JOUW TAKEN
- Literatuur onderzoek
- conceptueel model ontwikkelen in samenwerking met betrokken stakeholders
- bouwen van model in Excel
- input parameters bepalen op basis van literatuur, de HIV monitor en expert opinion
- analyse van potentiele kosten-effectiviteit van longkanker screening inclusief relevante sensitiviteitsanalyses
- Beschrijven van de resultaten van het project in een paper.

BEGELEIDING
De dagelijkse begeleiding zal plaatsvinden door dr. Wietske Kievit, afdeling health evidence. Maandelijkse overleggen zullen plaatsvinden met dr. Charlotte de Bree, internist-infectioloog in opleiding, en dr. Olivier Richel, internist-infectioloog.

DUUR
5 maanden.

INTERESSE?
Mail dan je motivatiebrief en een CV naar

wietske.kievit@radboudumc.nl
charlotte.debree@radboudumc.nl
olivier.richel@radboudumc.nl