Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Is er een relatie tussen het meemaken van (seksueel) geweld en bekkenbodemklachten?
#1
Doreth Teunissen


29-05-2022 13:52
Wetenschappelijke stage eerstelijnsgeneeskunde /vrouwenstudies
“is er een relatie tussen het meemaken van (seksueel) geweld en bekkenbodemklachten?”.
Inleiding
We weten dat het meemaken van (seksueel) geweld op de lange termijn psychisch, lichamelijke en sociaal problemen kan veroorzaken, zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij mannen is daar in verhouding veel minder over bekend.
Dat bekkenbodemproblemen, zeker naar seksueel geweld, vaker voorkomen is voor wat betreft LUTS klachten aangetoond bij een onderzoek in de tweede lijn.
Hoe zit het met de relatie tussen bekkenbodemklachten en (seksueel) geweld in de algemene populatie?
In ‘de Coevorden’ studie zijn data verzameld van 839 vrouwen en 566 mannen. De data verkregen doormiddel van vragenlijsten waarbij gevraagd is naar ervaringen naar (seksueel) geweld en o.a. naar het bestaan van allerlei soorten bekkenbodemklachten.
We stellen ons de volgende vragen:
1. A) Is de kans op het ontwikkelen van bekkenbodemproblemen (mictieproblemen, bekkenpijn, seksuele problemen, prolaps of fecale problemen tezamen) groter na het meemaken van seksueel geweld op een leeftijd jonger dan 16 jaar in vergelijking met patiënten zonder seksueel trauma? (en voor seksueel geweld > 16 jaar? en seksueel geweld ooit?)

B) Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?

2. A) Is de kans op het ontwikkelen van bekkenpijn groter na het meemaken van seksueel geweld op een leeftijd jonger dan 16 jaar in vergelijking met patiënten zonder seksueel trauma? (en voor seksueel geweld > 16 jaar? en seksueel geweld ooit?)
B) Is er een verschil tussen mannen en vrouwen
3. A) Is de kans op het ontwikkelen van seksuele problemen groter na het meemaken van seksueel geweld op een leeftijd jonger dan 16 jaar in vergelijking met patiënten zonder seksueel trauma? (en bij seksueel geweld > 16 jaar en seksueel geweld ooit)
B) Is er een relatie tussen seksuele activiteit en het meemaken van seksueel geweld op een leeftijd jonger dan 16 jaar vergeleken met patiënten zonder seksueel geweld ? (en bij seksueel geweld > 16 jaar en seksueel geweld ooit?)
C) Is er een relatie tussen seksuele activiteit en een verleden van pesten?
D) Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?

Wat valt er te leren
Tijdens deze wetenschappelijke stage ga je al verzamelde data met behulp van SPSS analyseren en beschrijven. Je gaat een van de drie onderzoeksvragen beantwoorden. Het streven is om de resultaten te beschrijven in een artikel.
Start
Vanaf september 2022 voor de duur van 12 tot 14 weken.
Begeleiders
Mevr. Dr. T.A.M Teunissen ELG/ Vrouwenstudies Medische Wetenschappen (doreth.teunissen@radboudumc.nl) tevens contactpersoon