Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Ontwikkeling van een zorgnetwerk voor spierziekten
#1
Nicole Voet


30-05-2022 17:40
In september 2020 is het project “Ontwikkeling van een zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met een spierziekte” van start gegaan. Binnen dit project wordt gebouwd aan een Landelijk Spierziekten Zorgnetwerk, met als doelstelling een hogere kwaliteit van leven door een grote kwaliteit en continuïteit van zorg.

Het project
Het project is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het UMC Utrecht en het Radboudumc, het Kennisinstituut van het FMS (Federatie Medisch specialisten), Spierziekten Nederland, Spierziekten Centrum Nederland, KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en Ergotherapie Nederland. Reeds sinds de start van het project hebben al meer dan 30 studenten stage gelopen op uiteenlopende onderwerpen. Ook voor september aanstaande zijn we weer op zoek naar twee enthousiaste studenten.

Wat gaan we samen doen?
Zoals in de inleiding benoemd, is de doelstelling van het project gericht op een verbetering van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Vanaf september 2022 zullen we een pilotonderzoek verrichten in minimaal twee regio’s in Nederland. Hierin richten we ons op het verbeteren van kennisdeling tussen de 2e lijn (revalidatiecentrum) en 3e lijn (academisch centrum) door “live coaching”. Informatie over de patiënten en kennis over specifieke onderwerpen zullen live (fysiek en digitaal) aan zorgverleners onderling overgedragen worden in plaats van op papier. Met “netmapping” zullen we de verschillende stakeholders in kaart brengen. Werk je graag samen met verschillende professionals? Ben je creatief? Zoek je een stage waarin jouw werkzaamheden direct bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met een spierziekte? Dan zoeken we jou! Neem voor meer informatie contact op met Dr. Nicole Voet, revalidatiearts Klimmendaal/ Radboudumc en projectvoorzitter via nicole.voet@radboudumc.nl Een andere startdatum dan september 2022 is in overleg mogelijk. Zie ook onze LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/company/spierziekten-zorgnetwerk

NB de stage is geschikt voor consultancy- en communicatiestages

https://www.linkedin.com/company/spierziekten-zorgnetwerk