Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
De Nijmegen Exercise Study
#1
Department of Physiology


01-06-2022 14:08
De Nijmegen Exercise Study – Afdeling Fysiologie

In de Nijmegen Exercise Study onderzoeken we de relatie tussen fysieke activiteit en het ontstaan en de ontwikkeling van cardiovasculaire en andere chronische ziekten. Uit veel onderzoeken blijkt dat bewegen de cardiovasculaire gezondheid verbetert. Deze uitkomsten zijn vaak gebaseerd op zelf-gerapporteerde beweegpatronen en missen objectiviteit. Wij gebruiken objectieve beweegmeters om beweegpatronen (lichamelijke activiteit en zitgedrag) te meten en te relateren aan het ontstaan en beloop van cardiovasculaire ziekten. Daarnaast gebruiken wij verschillende methoden om de cardiovasculaire gezondheid en het fysiek functioneren in kaart te brengen, zoals bloeddruk, vaatfunctie-onderzoek, biomarkeranalyses en spierkrachtmetingen.

We hebben een uitgebreide database van ruim 1.000 deelnemers waar allerlei wetenschappelijke vraagstellingen mee te bedenken zijn. Bijvoorbeeld: onderzoek naar de relatie tussen arteriële stijfheid en cardiovasculaire events, of de relatie tussen beweegpatronen en cardiovasculair risicoprofiel. Binnen je stage leer je een onderzoeksvraag op te stellen en te beantwoorden door data te analyseren en te interpreteren. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om praktijkervaring op te doen binnen de andere onderzoeken die op de afdeling Fysiologie worden uitgevoerd.

Duur van stage: minimaal 3 maanden
Opleiding: MED/BMS/BIO, in overleg ook andere opleidingen mogelijk
Start stageperiode: nader overeen te komen, bijv. per 1 september 2022

https://www.radboudumc.nl/en/research/departments/physiology