Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Optimale behandeling van het Marfan Syndroom
#1
Department of Physiology


08-06-2022 16:34
Titel
Optimale behandeling van het Marfan Syndroom

Achtergrond
Het Marfan syndroom is een erfelijke bindweefselziekte. Patiënten ontwikkelen, naast afwijkingen in het gehele lichaam, een toenemende verwijding van de grote lichaamsslagader, genaamd de aorta. Kans op het scheuren van de aorta bestaat. Momenteel worden er twee soorten medicijnen gegeven om te proberen de verwijding van de aorta te vertragen, zogenaamde betablokkers en angiotensine-II receptor blokkers. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn Metoprolol en Losartan. Op dit moment weten we nog niet zo goed hoe goed deze medicijnen zijn in het remmen van de verwijding van de aorta en of één van de twee medicijnen beter werkt. Daarnaast is uit onderzoek bij andere hartpatiënten gebleken dat betablokkers mogelijk zorgen voor verminderde belastbaarheid en kwaliteit van leven. Om dit te onderzoeken willen we dus kijken of er een verschil zit tussen de medicijnen kijkend naar de fysieke belastbaarheid en kwaliteit van leven.

Doel onderzoek
De primaire doelstelling van deze studie is het vergelijken van het effect van Metoprolol versus Losartan op de fysieke belastbaarheid en kwaliteit van leven bij patiënten met het syndroom van Marfan.

Methode
Deze studie is een onderdeel van een multicenter studie die gecoördineerd wordt vanuit Amsterdam.
Voor deze substudie willen we in het totaal 40 patiënten met het syndroom van Marfan includeren in de verschillende centra (met name Nijmegen en Amsterdam).
Patiënten zullen achtereenvolgens de verschillende medicamenten gebruiken gedurende 1 maand. Tijdens de verschillende meetmomenten zullen patiënten verschillenden onderzoeken ondergaan: een maximale inspanningstest (VO2-max test), MRI, ECG, bloeddruk, vragenlijst naar kwaliteit van leven en zullen zij gedurende 1 week een objectieve beweegmeter dragen.
De gegevens uit de verschillende meetmomenten zullen we met elkaar vergelijken om naar het effect van de medicatie te kijken.

Wat leer je tijdens je stage?
We bieden je een stage binnen de afdeling cardiologie en fysiologie van het Radboudumc. Tijdens je stage zal je actief meewerken aan de verzameling van de data van de verschillende onderzoeken. Daarnaast zal je ondersteunen bij het uitvoeren van de maximale inspanningstest.
Je krijgt binnen het onderzoek jouw eigen onderzoeksvraag. Je leert dus hoe je jouw eigen onderzoeksdata kunt verzamelen, verwerken, analyseren, interpreteren en presenteren.

Duur van stage: minimaal 3 maanden
Opleiding: MED/BMS/BIO, in overleg ook andere opleidingen mogelijk
Start stageperiode: nader overeen te komen, bijv. per 1 oktober 2022

https://www.radboudumc.nl/en/research/departments/physiology