Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Klinische onderzoeksstage: het belang en de beïnvloeding van de hersendoorbloeding in verschillende patiëntengroepen
#1
Ralf Weijs


10-06-2022 13:03
Het onderzoek
In samenwerking met de afdelingen Geriatrie en Cardio-thoracale Chirurgie voert de afdeling Fysiologie verschillende onderzoeken uit naar het belang en de beïnvloeding van de hersendoorbloeding voor hersenfuncties en klinische (neurologische) uitkomsten in verschillende patiëntengroepen. Hierbij wordt o.a. gebruikgemaakt van Transcraniële doppler (echografie), een non-invasieve techniek waarmee snelheden van bloed in de middelste cerebrale arteriën worden gemeten.
Momenteel lopen de volgende twee klinische studies:
- Een longitudinale studie waarbij we het effect van medicamenteuze bloeddrukverlaging op de hersendoorbloeding en incidentie orthostatische hypotensie onderzoeken in kwetsbare ouderen met hypertensie.
- Een RCT waarbij we onderzoeken of een beweegprogramma voorafgaand aan een operatie aan de thoracale aorta het perioperatieve zitgedrag kan verminderen, en daarmee de perioperatieve hersendoorbloeding en klinische uitkomsten kan verbeteren.

De stage
We bieden je de mogelijkheid om klinisch onderzoek binnen de cerebrovasculaire (inspannings)fysiologie uit te voeren onder begeleiding van een promovendus. Je helpt praktisch mee bij de uitvoering van beide studies, waarbij je zelf onderzoeksmetingen uitvoert en patiënten begeleidt. Tijdens je stage leer je een onderzoeksvraag op te stellen en te beantwoorden door de onderzoeksdata te analyseren en interpreteren.

Vereisten
- Je studeert Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen of een gelijksoortige wetenschappelijke opleiding.
- Je spreekt vloeiend Nederlands, aangezien er tijdens de stage met patiënten wordt gewerkt. Wetenschappelijke verslaglegging en presentatie gebeuren in het Engels.
- Duur stage: minimaal 3 maanden (bij voorkeur langer).
- Aanvang stage: eind zomer / begin najaar, in overleg bespreekbaar.

Heb je interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op met Ralf Weijs (promovendus afdeling Fysiologie): Ralf.Weijs@radboudumc.nl.