Vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen

 
Wetenschappelijke stage: Kwalitatief Onderzoek Weefseldonatiegesprekken op vier klinische afdelingen in het Radboudumc
#1
Sanne van Oosterhout, IQ healthcare


16-06-2022 10:35
We zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde student(e), geïnteresseerd in weefseldonatie, kwalitatief onderzoek en ethiek.

Supervisie & afdeling: persoonlijke begeleiding door een ervaren onderzoeksteam vanuit IQ healthcare, Radboudumc. Wat deze stage uniek maakt is: eigen inbreng, gelijkwaardig contact met jouw begeleiders, persoonlijke aandacht en het ervaren van het hele kwalitatieve onderzoeksproces.

Achtergrond:
Sinds februari 2018 is de nieuwe Donorwet (actieve donorregistratie) ingevoerd. Een belangrijke verandering is dat als iemand na herhaaldelijk aanschrijven geen eigen keuze registreert, er een ‘geen bezwaar’ tegen donatie wordt geregistreerd. Dit verandert het weefseldonatiegesprek wat gevoerd wordt met de familieleden van de overleden patiënt. Als leidraad voor de gesprekken is de Kwaliteitsstandaard Donatie ingevoerd, die in het huidige onderzoek kwalitatief geëvalueerd wordt. Deze evaluatie is noodzakelijk geacht door de Eerste en Tweede Kamer, wat dit project direct relevant maakt voor de huidige praktijk en politiek. Dit onderzoeksproject is in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting en onderdeel van Sannes promotietraject naar orgaan- en weefseldonatiegesprekken op de Intensive Care.

Methode:
Doel De Kwaliteitsstandaard Donatie kwalitatief evalueren in de praktijk van weefseldonatie. Ervaringen van artsen (vaak arts-assistenten) en eventueel nabestaanden worden in kaart gebracht door jou.
Waar en wanneer De afdelingen Cardiologie, Spoedeisende hulp, Longziekten en Neurologie in het Radboudumc. Tussen februari 2022 en einddatum nog te bepalen.
Wat Interviews met arts-assistenten en eventueel nabestaanden. Deze interviews mag jij zelf uitvoeren onder begeleiding van Sanne. Dit project is opgestart door een studente biomedische wetenschappen: jij bouwt voort op haar werk.

Jouw activiteiten/werkzaamheden:
- Eigen interesses en leerdoelen nemen wij mee binnen jouw stage. Er is veel mogelijk en jij krijgt individuele begeleiding bij jouw ontwikkelpunten.
- Literatuuronderzoek
- Ondersteunen bij dataverzameling en data-analyse. Wij leiden je op om individueel interviews uit te voeren.
- Je leert onderzoek ‘managementtaken’, zoals relatiebeheer, inplannen van activiteiten, projectmanagement, contact met de afdelingen.
- Schrijven van een conceptartikel
- Presenteren van bevindingen tijdens onderzoeksbespreking
- Aansluiten bij besprekingen van de afdeling
- Etc…

Startdatum en duur:
In overleg, snel starten is mogelijk

Vereist: Nederlandse taal

Begeleiders:
Sanne van Oosterhout, MSc
Dr. Gert Olthuis en/of Dr. Jelle van Gurp

Als je geïnteresseerd bent, vragen hebt en/of graag meer informatie ontvangt, neem dan contact op met Sanne van Oosterhout: sanne.vanoosterhout@radboudumc.nl. Voel hier vooral geen drempel, Sanne vertelt je graag meer!